Kerstdienst Vredekerk

Op 25 december begint om 10:00 uur de kerst­dienst in de Vredekerk. Medewerking aan de dienst wordt verleend door het koor Jong Vocaal Gronin­gen. Organist is Bouke van der Ploeg. Jong Vocaal Groningen heeft al diverse keren eerder meege­werkt aan onze diensten en maakte toen indruk door de hoge kwaliteit. Dit keer zingen zij een aan­tal klassieke kerstliederen.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland