Kerstdiensten 2017

Kinderkerstnachtdienst

Op zaterdag 23 december om 19.00 uur is het weer kinderkerstnacht in de Petrus en Pauluskerk.

Een groep kinderen gaat een kerstspel spelen, dat geschreven is door Marjolien Kippersluys. Het stuk heeft als titel ‘Roos is boos’. Tussen de bedrijven door zingen we samen een aantal bekende kerstliederen. We worden daarbij muzikaal begeleid door de blazers van Loppersums Harmonie.

Alle kinderen zijn met hun ouders en grootouders hartelijk uitgenodigd om te komen. Er is een collecte voor een goed doel, dat is dit jaar het project ‘Muziek aan bed’ in het Beatrix Kinderziekenhuis in Groningen. Na afloop is er wat te eten en te drinken voor iedereen.

De voorbereidingsgroep: Hanneke Reinders, Gerda Lesterhuis, Geja Huizing, Tjalling Huisman.

Kerstnachtdienst in de Petrus en Pauluskerk
Op 24 december begint om 22:00 uur in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum de kerstnachtdienst. Voorganger is ds. Marco Roepers en organist is Ab Gramsbergen. Medewerking wordt verleend door Jong Vocaal Groningen onder leiding van Merlijn Walkers. Jong Vocaal Groningen is een zang ensemble bestaande uit jongeren. Hun zang staat op hoog niveau en weet de toehoorders iedere keer weer te raken. Thema van de dienst is: Midden in de Winternacht. De titel van een kerstlied dat dan ook niet zal ontbreken in de dienst. Het geeft de omstandigheden weer van de geboorte van het kerstkind, zowel letterlijk als figuurlijk. Dat vergelijken we met onze eigen omstandigheden en zoeken zo naar de boodschap van kerst. Die boodschap spreekt ook uit de vele kerstliederen die we zingen en die ook Jong Vocaal Groningen ten gehore zal brengen. Na de dienst  wordt er weer glühwein en chocolademelk geschonken. Iedereen is van harte welkom.

Ds. Marco Roepers

Kerstavonddienst in de Mariakerk op ’t Zandt
Op kerstavond, zondag 24 december, is er om 20.00 uur een kerstavonddienst in de Mariakerk op ’t Zandt. Thema dit jaar is ‘Veel geluk’. Er is in deze dienst veel samenzang, begeleid door organist Wilko Middel. Er is trompetmuziek van Agnes Brondijk en Henk Kuik. We luisteren naar een kerstvertelling en het kerstverhaal uit Lucas. En er is een inzameling voor ‘Kinderen in de knel’. Voorganger is ds Tjalling Huisman. Na afloop is er voor iedereen warme chocolademelk en glühwein. De dienst wordt georganiseerd door de Gereformeerde kerk ’t Zandt – Godlinze en de Hervormde wijkgemeente Maarland. Iedereen van harte welkom!

Kerstmorgendienst in de Vredekerk
Op eerste kerstdag 25 december begint om 10:00 uur  de kerstmorgendienst. Voorganger is ds. Marco Roepers, organist is Bouke van der Ploeg en medewerking wordt verleend door het Vocaal Mannenensemble Deo Cantemus uit Zuidlaren onder leiding van Joke Dorgelo. Thema van de dienst is: Is er nog plaats?  Het koffiedrinken is voorafgaand aan de dienst.

Ds. Marco Roepers

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Beter het weinige dat een rechtvaardige heeft dan de rijkdom van talloze zondaars. De macht van de zondaars wordt gebroken, maar de HEER zal de rechtvaardigen steunen.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland