Kerstgroet van Wijdekerk

Wij, onze beide wijkgemeenten, kregen een kerst­groet van Wijdekerk. Het afgelopen jaar hebben wij als beide wijkgemeentes ons aangesloten bij de stichting.

Stichting Wijdekerk is een initiatief van een groep christenen, zelf LHBT+ -mens (lesbisch, homosek­sueel, biseksueel, transgender) of nauw betrokken bij LHBT+ -mensen. Wij vinden dat iedereen zich­zelf moet kunnen zijn in zijn of haar kerk. We heb­ben onze ervaringen en krachten gebundeld en de­len die. Wij willen dat doen vanuit de liefde van Je­zus Christus. Samen zijn wij de kerk.

Kerstgroet:

Lichtjes die vonken, vlammen, verwarmen
lichtjes die zingen, strelen, omarmen
lichtjes van vrede, vrijheid, genade
lichtjes die helen, voeden en laven
lichtjes voor mensen, mensen tot zegen
lichtjes vol toekomst, licht van Godswege.

Het eind van 2019 nadert. Stichting Wijde­kerk kijkt dankbaar terug op wat we in dit derde jaar hebben kunnen doen voor onze LHBT+-broers en zussen in het geloof.

 1. De 490e kerk heeft zich gemeld op de platte­grond van Nederland! Wat fijn dat zoveel kerken zich uitspreken over hun beleid ten aanzien van LHBT+-christenen. 
  2. Verschillende mensen hebben aangegeven dat zij de opgebouwde kaart hebben geraadpleegd en zij een voor hen geschikte kerk hebben gevonden. 
 2. We hebben dit jaar weer meer dan 200 verha­len gedeeld.  Wat een leed spreekt daar uit, en wat een moed van de schrijvers om deze verhalen met ons te delen. 
 3. Tientallen mensen hebben ons gevonden via Fa­cebook. We konden hen helpen aan steun, bemoe­diging en vriendschap. 
 4. Het netwerk van ouders van LHBT+-kinderen breidt zich uit. Er zijn drie gespreksgroepen ge­vormd (Dordrecht, Nieuwegein, Rhenen). Verschil­lende ouders zetten hun ervaring in om de kerken in beweging te krijgen.
 5. Het project TafelTijd (eten, ontmoeten en verdie­pen met elkaar) voorziet enorm in een behoefte. Met regelmaat wordt er TafelTijd gevierd in Am­sterdam IJburg, Gouda, Rotterdam, Arnhem, En­schede, Blijham. 
 6. De derde Wijdekerkdag was een groot succes. Er waren 170 deelnemers. We hadden een prachtig programma en fijne ontmoetingen. 
 7. Wijdekerk is betrokken bij het onderzoek van de overheid naar homogenezing. Een beladen onder­werp. Wij blijken daar een zeer relevante bijdrage aan te kunnen leveren, want wij hebben mensen in ons midden met ervaring hiermee.
 8. Wijdekerk was dit jaar ook in gesprek met het ministerie van Onderwijs Cultuur en Weten­schap. Wijdekerk kan namelijk iets betekenen voor nieuwe en bestaande regenbooggemeenten. Ook weer dankzij ons brede netwerk. 
 9. De media weet ons sinds dit jaar volop te vin­den, zowel tv, radio als kranten. Wijdekerk is ge­raadpleegd voor twee documentaires De kast, de kerk en het koninkrijk en Ik ben er geen ik ken er geen. Ook weer vanwege ons netwerk.
 10. Wijdekerk was één van de drie genomineerden voor de Jos Brink innovatieprijs. Heel eervol omdat je hiervoor voorgedragen moet worden.
 11. Op 27 september 2019 was Wijdekerk bij de CONFAB. Dat is een conferentie van Rotterdam­se onderwijsinstellingen. Wijdekerk kreeg daar een LGBT+ organisation Award!
 12. Wijdekerk is in september live gegaan met de Engelstalige site. Dat is fijn voor onze multicul­turele broers en zussen, maar ook misschien voor over de grens.
 13. Wijdekerk was in het najaar aanwezig bij de tweede Nashville studiedag. In goed overleg met de organisatie mochten wij daar zijn, en hebben wij in de wandelgangen gesprekken gehad met Nashville-ondertekenaars. We hopen dat er iets goeds uit dit contact voortkomt.
 14. Wijdekerk heeft contacten met de Christen­Unie, de SGP en de Evangelische Omroep. Vanwege onze ervaring en ons netwerk zitten wij met hen om de tafel. We zijn dankbaar voor deze contacten en zoeken samen met hen naar het plan van de Heer.
  Kortom, er is veel om dankbaar voor te zijn. Ech­ter, wij zijn er nog lang niet, er is namelijk veel werk te verrichten binnen kerkelijk Nederland.
  Stichting Wijdekerk ontvangt geen subsidie, maar wordt opgebouwd door het liefdewerk van gemoti­veerde vrijwilligers en het ontvangen van gif­ten. Wij vragen u daarom: wilt u ons werk steu­nen? Dat kan via https://bunq.me/wijdekerk of NL14 BUNQ 2205 8874 83. Recent hebben wij de ANBI-status aange­vraagd. Wij verwachten deze binnen enkele weken te ontvangen.

Samen zijn Wijdekerk!

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland