Kerstgroet vanuit Waddinxveen

Aan de wijkgemeenten te Loppersum

Hierbij een kerstgroet vanuit Waddinxveen. Elk jaar krijgen de gemeenteleden in Waddinxveen een kerstgroet van de kerk met vermelding van de diensten rond de kerst. Jaarlíjks zorgt één van de gemeenteleden voor de voorkant met een schilderij dat híj of zij heeft gemaakt, ieder jaar weer een ander gemeentelid. Graag sturen we jullie ook zo’n kaart als blijk dat we mee blijven leven met de aardbevingsproblematiek en de zorgen die dat met zich meebrengt, zoals vanwege gedraai van de overheid en niet nagekomen beloften van de plaatselijke woningbouwvereniging. Ondanks deze aanhoudende zorgen wensen we jullie gezegende kerstdagen en een goede jaarwisseling toe.

Vriendelijke groet, wijkgemeenten Immanuëlkerk en Ontmoetingskerk Waddinxveen

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Beter het weinige dat een rechtvaardige heeft dan de rijkdom van talloze zondaars. De macht van de zondaars wordt gebroken, maar de HEER zal de rechtvaardigen steunen.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland