Kerstnachtdienst 2020

De gezamenlijke kerstnachtdienst van Maarland, ‘t Zandt-Godlinze en de Vredekerk begint op donder­dag 24 december om 21:00 uur in de Vredekerk. Deze dienst is de samengevoegde kerstnachtdienst van Leermens en die van Loppersum.

De voorganger in deze dienst is ds. Marco Roepers en organist is Ab Gramsbergen. De zang in deze dienst wordt verzorgd door Jack Hoogstra, Wil­lem-Jan Stuut, Wippy Kempenaar en Dianne Velvis. Hoop in bange tijden is het thema van deze dienst.

Vanwege de coronacrisis is besloten om geen kerk­gangers in deze dienst te ontvangen. De kerst­nachtdienst is namelijk een dienst die door veel mensen bezocht wordt en door beperking in be­zoekersaantallen zouden we te veel mensen moe­ten teleurstellen. Het tijdstip van 21:00 uur is ge­kozen omdat de kerstnachtdienst in de Donatus­kerk in Leermens zou beginnen om 20:00 uur en in de Petrus en Pauluskerk Loppersum om 22:00. Het nieuwe tijdstip is precies daar tussenin.

De dienst wordt uitgezonden met beeld en geluid via YouTube en met alleen geluid op Kerkomroep. De uitzending via YouTube is te vinden door op YouTube te zoeken op “Vredekerk Loppersum” en via Kerkomroep door op Kerkomroep.nl te zoeken Vredekerk Loppersum.

De kerstnachtdienst wordt dit jaar getekend door vele beperkingen vanwege de coronacrisis, net als zoveel dingen. De epidemie heeft dit hele jaar getek­end. Daardoor hebben we dit jaar geleefd met angst. Ook in het kerstverhaal is het donker als Je­zus geboren wordt in een stal omdat er bij de men­sen geen plaats was. Maar juist dat is een lichtende gebeurtenis die de herders opschrikt en blij maakt. God is ons niet vergeten en wil ons redden. Hoop in bange tijden.

Ds. Marco Roepers

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland