Toekomstige evenementen

 1. Catechese Voortgezet Onderwijs

  20 januari 19:30
 2. Pastoraal Beraad wijk Ml Dorpen

  20 januari 20:00
 3. Kindercatechese

  21 januari 19:00
 4. Kerkenraad wijk Maarland

  21 januari 19:30
 5. Wijkwerkersavond wijk Vredekerk

  22 januari 20:00
 6. Overleg jeugdwerk cluster

  22 januari 20:00
 7. hoop putten uit de bijbel?

  23 januari 19:30 - 21:30
 8. Zoektocht in het Marcus evangelie

  23 januari 19:30
 9. Kerkenraad wijk Vredekerk

  23 januari 19:30
 10. Kerkdienst Jacobuskerk

  26 januari 09:30

Kerstzangdienst Hervormde kerk Godlinze

Uitnodiging

Op zondag 22 december om 19:30 uur, is er een kerstzangdienst in de Hervormde kerk van Godlin­ze met medewerking van het Vredewolds Christe­lijk mannenkoor uit Marum, onder leiding van or­ganist Jan Bakker en de trompettisten H. Kuik en A. Brondijk uit ’t Zandt. De heer J. Windt zal de leiding over de dienst hebben.

De toegang is gratis, er is wel een collecte.

Iedereen is van harte welkom!

Evangelisatiecommissie Godlinze

Bijbelvers van de dag

Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.