Nieuwsbrief Vredekerk

Bijbelvers van de dag

Vertrouw op de HEER en doe het goede, bewoon het land en leef er veilig.