Kindernevendienst nieuwe stijl

Het afgelopen seizoen hebben we een mooie tijd gehad. We hebben een mooie kerstnachtdienst gehad, prachtige palmpasenstokken gemaakt en weer een mooie paaswake gehouden. Als afsluiting zijn we gaan klimmen bij Waddenfun. We hebben afscheid genomen van 3 meiden in de overstapdienst. Helaas hebben we ook van 2 leidsters afscheid genomen.

Ook komend jaar willen we er weer een mooi jaar van maken, waarin we hopelijk alle activiteiten met de kinderen kunnen blijven doen. Maar er gaat wel het een en ander veranderen.

We hebben op dit moment in Maarland niet voldoende kinderen om iedere zondag kindernevendienst te organiseren. Maar er zijn wel ouders en kinderen die graag zo af en toe betrokken willen worden in een kerkdienst. Die ouders en kinderen hebben een overzicht van de diensten gekregen. Daarin staan diensten waarbij kindernevendienst is en ook de speciale diensten voor jong en oud. Verder ook diensten als kinderkerstnacht, palmpasen en de avonddienst op witte donderdag waarin de kinderen altijd brood en druivensap binnenbrengen. Als er geen kindernevendienst is, en er zijn wel kinderen, dan ligt er iets klaar om te kleuren en er is altijd wel iemand die tijdens lezingen en preek met de kinderen de kerk uit wil gaan.

Zo willen we toch door blijven gaan met het plaats bieden aan kinderen tijdens de kerkdiensten van Maarland. In de Vredekerk of tijdens gezamenlijke diensten is er altijd kindervendienst, afgezien van een paar week in de zomervakantie.

Met het afscheid van 2 leidsters en nog 2 leidsters die hebben aangegeven alleen nog kindernevendienst te willen geven, blijven we nog met 3 dames over die de activiteiten moeten gaan organiseren. Vooral voor de organisatie van de kinderkerstnachtdienst zullen we hier nog wel een extra paar handen bij kunnen gebruiken. Maar gelukkig heeft Melson aangegeven dat hij ons wil ondersteunen en bij de vergaderingen aanwezig wil zijn. En we kunnen terugvallen op wel 9 mensen die wel kindernevendienst willen geven. Daar zijn we heel blij mee. En samen gaat het ons vast weer lukken om er een mooi jaar van te maken.

Namens iedereen die betrokken is bij de kindernevendienst,Hanneke Reinders

P.S. We zouden het erg fijn vinden als we hulp krijgen bij het organiseren van de kinderkerstnachtdienst. Mocht je willen helpen, laat het dan even weten. Mijn mailadres is hannekereinders17@hotmail.com of een appje sturen mag ook:  0653814667.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

U, HEER, bent groots en machtig, vol luister, roem en majesteit. Alles in de hemel en op aarde behoort U toe, HEER, U bezit het koningschap en de heerschappij.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland