Kinderoppas wijk Vredekerk

Vanaf september wordt er geen oppasrooster meer gemaakt, omdat er in de gemeente geen kindertjes meer zijn jonger dan 4 jaar. In de keuken van de kerk komt een lijstje met mensen/jongeren die wel eens willen oppassen als er kleine kinderen in de kerk zijn. Zij worden dan uit de kerk gehaald als het nodig is.

Vanaf deze plek hartelijk dank voor de inzet van alle oppassers in de afgelopen jaren!

Henriëtte Brontsema

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland