Kleding inzamel actie 2021

Op woensdag 3 november is het dankdag en op 7 november vieren we dat in de kerk. Ook dit jaar willen wij weer kleding inzamelen voor het Leger des Heils.

Op zaterdag 6 november kunt u zakken met kleding inleveren in de hal van de 

                   Vredekerk tussen 11.00 uur en 15.00 uur.

 In principe is alle textiel welkom. Het is fijn als de kleding schoon is en het moet in een afgesloten zak worden aangeboden. Het hoeft niet perse mooi of zo goed als nieuw te zijn.

Als het voor u bezwaarlijk is om de zakken naar de kerk te brengen haalt één van de diakenen het graag bij u thuis op in de week voor afgaande aan de inzameling.

U kunt hiervoor contact opnemen met één van de diakenen van de Vredekerk of van Maarland.

Het leger des Heils zegt zelf over hun kledingactie:

Jaarlijks wordt er in Nederland 135 miljoen kilo kleding weggegooid en verbrand. Zonde!

Het Leger des Heils zamelt kleding in waarmee we mensen kunnen helpen die de spullen hard nodig hebben. Dat doen we onder de naam “Reshare”, “opnieuw delen”.

Door de kleding te hergebruiken hoeft er minder in de verbrandingsovens. Zo werken we samen aan een betere wereld. Het Leger des Heils biedt door kleding inzameling bijna tweehonderd werkplaatsen aan mensen die aan de zijlijn van onze maatschappij staan.

We bieden hun een zinvolle dagbesteding.

De gezamenlijke diaconieën.

 

 

Nieuwsbrief Vredekerk

Bijbelvers van de dag

Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered.

PKN Vredekerk Maarland