Kledingactie Leger des Heils

Dag allemaal

Op zaterdag 6 november hebben de gezamenlijke diaconieën de jaarlijks terug kerende kledingactie voor het Leger des Heils gehouden.

Ook dit jaar was de actie een groot succes! Meer dan 80 zakken kleding zijn ingezameld.

De zakken zijn in ontvangst genomen door het Leger des Heils en zij zeggen de gevers en geefsters hartelijk dank voor de gedoneerde spullen. Wij als diaconieën willen u ook hartelijk danken voor het zo succesvol maken van deze actie.

Met vriendelijke groet,
Diaconie Vredekerk en Maarland.

 

Nieuwsbrief Vredekerk

Bijbelvers van de dag

We zijn weliswaar zwak, zoals alle mensen, maar we vechten niet met aardse middelen.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland