Kledingactie Leger des Heils

Dag allemaal

Op zaterdag 6 november hebben de gezamenlijke diaconieën de jaarlijks terug kerende kledingactie voor het Leger des Heils gehouden.

Ook dit jaar was de actie een groot succes! Meer dan 80 zakken kleding zijn ingezameld.

De zakken zijn in ontvangst genomen door het Leger des Heils en zij zeggen de gevers en geefsters hartelijk dank voor de gedoneerde spullen. Wij als diaconieën willen u ook hartelijk danken voor het zo succesvol maken van deze actie.

Met vriendelijke groet,
Diaconie Vredekerk en Maarland.

 

Nieuwsbrief Vredekerk

Bijbelvers van de dag

Als u namelijk bereidwillig geeft van wat u hebt, worden uw gaven met vreugde aanvaard; u hoeft niet te geven van wat u niet hebt.

Toekomstige evenementen

 1. Kapstokgesprek in het voorjaar

  10 februari 20:00 - 21:30
 2. Film in de Vredekerk

  18 februari 19:45
 3. Keek op de Preek

  20 februari 10:30
 4. Basics

  1 maart 15:45 - 16:45
 5. Kapstokgesprek in het voorjaar

  3 maart 20:00 - 21:30

PKN Vredekerk Maarland