Koffiedrinken in de pastorie van Zeerijp

We vinden het leuk om jullie / u allen uit te nodigen om op zondag 26 juni na de dienst, in de pastorie naast de kerk te komen voor koffie, thee, etc. Iedereen kan dan met eigen ogen zien hoe mooi de pastorie het afgelopen jaar is opgeknapt door en onder leiding van de kerkrentmeesters.

Als je dan elders (bv in de Vredekerk) of niet naar de kerk gaat, alsnog welkom om te komen. Ergens rond 10.30 uur gaat de deur open!

Margreet Geerdes en Tjalling Huisman

Nieuwsbrief Vredekerk

Bijbelvers van de dag

Zie uit naar de HEER en zijn macht, zoek voortdurend zijn nabijheid.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland