Kom, o Geest des Heren, kom

Een vast onderdeel van de Rooms-Katholieke liturgie met Pinksteren is het “Veni, sancte Spiritus”. Het is een tekst uit de 13e eeuw. Wie deze tekst geschreven heeft is, is niet duidelijk. Was het paus Innocentius III (1160-1216) of Stephen Langton (1150 -1228), aartsbisschop van Canterbury?

In ons liedboek komen we de tekst in de Nederlandse vertaling tegen als lied 669:   

Kom, o Geest des Heren, kom
uit het hemels heiligdom,
waar Gij staat voor Gods gezicht.
Kom der armen troost, daal neer,
kom en schenk uw gaven, Heer,
kom wees in de harten licht.

Kom o trooster, Heil’ge Geest,
zachtheid die de ziel geneest,
kom verkwikking zoet en mild.
Kom o vrede in de strijd,
lafenis voor ‘t hart dat lijdt,
rust die alle onrust stilt.

Licht dat vol van zegen is,
schijn in onze duisternis,
neem de harten voor U in.
Zonder uw geheime gloed
is er in de mens geen goed,
is de ziel niet rein van zin.

Was wat vuil is en onrein,
overstroom ons dor domein,
heel de ziel die is gewond,
maak weer zacht wat is verstard,
koester het verkilde hart,
leid wie zelf de weg niet vond.

Geef uw gaven zevenvoud
ieder die op U vertrouwt,
zich geheel op U verlaat.
Sta ons met uw liefde bij,
dat ons einde zalig zij,
geef ons vreugd die niet vergaat.

De Middeleeuwen, waarin dit lied ontstaan is, vormden een periode waarin angst en zorgen volop aanwezig waren. Het leven stond onder druk door oorlogen en ziektes zoals de pest. Het menselijk bestaan was onzeker en vaak kortstondig. Geen wonder dat mensen de Geest aanriepen als hulp en bijstand met de woorden: “Kom, o Geest des Heren, kom!”.

We leven nu zo’n 800 jaar later. Onze wereld valt niet te vergelijken met de wereld van toen. Toch is ook veel hetzelfde gebleven. Want ook onze tijd kent zijn zorgen en uitdagingen, moeiten en verdriet.  Ook nu kan het leven koud en bevroren zijn.

Net als de mensen van lang geleden hebben ook wij behoefte aan inspiratie en verbinding, hoop en moed. Vanzelf gaat zoiets niet. Het is altijd weer de roep: “Kom, o Geest des Heren, kom!”. Het is de roep om de Geest om ons troost, warmte en vreugde te schenken. Het is de Geest die ervoor zorgt dat de scherpe kant van het leven eraf gaan. 

In de Middeleeuwen was het hard werken. Vooral lichamelijk. Ook in onze tijd moeten mensen op hun tenen lopen en wordt er bij tijden veel van hen verwacht. De Geest neemt het werk niet van je schouders, maar kan wel zorgen voor rust en ontspanning. Wie zich openstelt voor de Geest van God, voor de Trooster, voor de zachte krachten, mag dan ook de goede vruchten van diezelfde Geest ontvangen. 

“Kom, o Geest des Heren kom!”, vind ik een prachtig, persoonlijk gebed en de oude woorden zijn voor mij nog altijd actueel. Want de Geest hebben we nodig om staande en gaande te blijven. Met die Heilige Geest wens ik u allen graag fijne pinksterdagen toe.

Pier Prins

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Zie, God is mijn helper, de Heer is het die mijn leven draagt.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland