Kom! Start-/Inspiratiezondag 26 september 2021

De Inspiratie-/Startzondag is dit jaar op 26 september. Kom! Het thema is dit jaar: Van u is de toekomst. We hopen elkaar dan weer te zien na zo lange tijd. Dus kom! 

We beginnen 9:30 uur in de Vredekerk in Loppersum met een korte ochtendviering. Daarna drinken we koffie en eten we taart om vervolgens uit elkaar te gaan naar onze activiteiten. Die draaien om de ontmoeting in kleinere groepen. Op onze eigen manier houden we ons dan bezig met de vraag: Hoe ziet de wereld eruit die God wil?  We hebben de volgende activiteiten in de planning:

  • Koffie met de bijbel -Een groep die zich bezint op de bijbel 
  • Koffie met noten –  Samen favoriete liederen zingen
  • Koffie met ballen – samen sporten 
  • Koffie to go – fietsen
  • Liever thee – Dansen 
  • Café expresso (creatief) – samen schilderen
  • Decafé – meditatie

De activiteiten zijn geschikt voor alle leeftijden. Voor vervoer naar en van Zeerijp voor de afsluitende viering en maaltijd wordt gezorgd.

Om  12:00 uur zien we elkaar weer in Zeerijp.  Dan hebben we korte middaggebed wanneer we samen gaan eten. Om 13:00 uur is het programma ongeveer klaar.

Op moment van schrijven is het onduidelijk of aanmelding voor kerkdiensten nog verplicht is. Is dat het geval dan kunt u zich aanmelden voor de startzondag via de bekende adressen van Ad en Riet Bakker (adenrietbakker@ziggo.nl, 0596-571775) en Geja Huizing (gejahuizing@planet.nl, 0596 571 831) Geef in dat geval ook aan of u de rest van het programma ook meedoet. 

De voorbereidingsgroep:
Titia Vriesema
Bouke en Ina van der Ploeg
Els Zwerver
André van den Bor

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Beter het weinige dat een rechtvaardige heeft dan de rijkdom van talloze zondaars. De macht van de zondaars wordt gebroken, maar de HEER zal de rechtvaardigen steunen.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland