Koopvaardijdienst in de Eemshaven

UITNODIGING
Ook u/jij bent van harte welkom tijdens de jaarlijkse
Koopvaardijdienst in de Eemshaven

Op zondag 14 november 2021 vindt weer de jaarlijkse koopvaardijdienst plaats in het zeemanshuis in de Eemshaven,
Borkumweg 2, 9979 XH Eemshaven
Aanvang 16.00 uur (zaal open 15.30 uur)
Voorganger Pastor Sven Standhardt.
m.m.v. Fluitensemble Unda Maris o.l.v. Hermien Aartsen.
De begeleiding van de samenzang zal worden gedaan door
Annejet Dijkman

De collecte in deze dienst zal ten goede komen aan de kerstpakketten voor zeevarenden, die we ook dit jaar weer zullen gaan uitreiken rond de kerstdagen. Dit wordt door de zeevarenden bijzonder gewaardeerd en we mogen niet vergeten dat ze omwille van onze steeds veeleisender maatschappij met kerst niet bij hun gezin, familie en of vrienden kunnen zijn. Een klein beetje aandacht is dus op zijn plaats.

Er is ruim voldoende parkeergelegenheid beschikbaar.

Na de dienst bent u van harte uitgenodigd om onder het genot van een kopje koffie/thee of glaasje fris elkaar te ontmoeten en nog wat van gedachten te wisselen.

In tegenstelling tot voorgaande jaren zijn we vanwege de coronaregels genoodzaakt u te vragen zich van tevoren aan te melden, bij voorkeur per
email aan i.v.d.beek@ziggo.nl of telefonisch 06-17 13 51 65.
We kunnen helaas slechts maximaal 50 personen toelaten en waarschijnlijk moeten we u ook vragen om een vaccinatie- of testbewijs te tonen, dit kan een QR code zijn maar ook een papieren bewijs is voldoende.

 Namens Stichting Koopvaardijpastoraat Groningen

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

U, HEER, bent groots en machtig, vol luister, roem en majesteit. Alles in de hemel en op aarde behoort U toe, HEER, U bezit het koningschap en de heerschappij.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland