Koopvaardijpastoraat Groningen

Op de clustervergadering van 7 oktober jl. was pastor Sven Standhardt uitgenodigd om ons hierover iets te vertellen. Hieronder een paar onderdelen van het koopvaardijpastoraat.

Pastoraat: Sven Standhart is als priester van de Oosters – Orthodoxe kerk namens de Stichting Nederlandse Zeemanscentrale ( NZC ) werkzaam in de Eemshaven. In de Nederlandse havens bezoeken predikanten en pastorale werkers de schepen. Op deze manier kunnen zeevarenden hun hart luchten of gewoon even bijpraten. Een aantal pastors is getraind in het bieden van hulp bij traumatische situaties. Soms komt het tot geloofsgesprekken, en wanneer zeevarenden erom vragen worden er Bijbels of ander religieuze lectuur uitgedeeld. Pastor Standhart zegt: de ontmoeting met de naaste, de vreemdeling is belangrijk. Hen wil ik helpen, zoals ikzelf geholpen zou willen worden in de vreemde.

Kerkdiensten: ook worden er oecumenische vieringen gehouden. Aan boord van schepen gebeurt dit het hele jaar door. In november is er een herdenkingsdienst voor hen die op zee zijn gebleven. Deze diensten vinden plaats in de Eemshaven, IJmuiden en Rotterdam. Ook met Kerst en Pasen zijn er diensten, en voor zeevarenden die de kerstdagen in de haven moeten doorbrengen is er een kerstpakket.

Zeemanshuizen: ze vormen een belangrijk onderdeel. Ook in de Eemshaven is een zeemanshuis gevestigd. Zeevarenden zijn soms meer dan negen maanden van huis. Hier kunnen ze dan terecht voor wat gezelligheid, een goed gesprek of contact met thuis. Er komen ongeveer 10.000 bezoekers per jaar. Het zeemanshuis draait voor een groot deel op vrijwilligers. Ze komen uit verschillende regionale kerken. Er kunnen altijd vrijwilligers bij, graag zelfs! Mocht u hier iets voor voelen loop dan eens een avond mee om de sfeer te proeven, of bezoek eens een dienst van het koopvaardijpastoraat, u bent van harte welkom. Een paar diakenen hebben de herdenkingsdienst in november in de  Eemshaven bijgewoond en hebben dit als een mooie dienst ervaren.

Gezamenlijke diaconie

 

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Door die genade bent u nu immers gered, doordat u gelooft. Deze redding dankt u niet aan uzelf; ze is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden. Niemand kan zich er dus op laten voorstaan.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland