kort verslag bezoek AZC Delfzijl.

Dag allemaal,

Vorige week heb ik Jaime Ibanez  van stichting de Vrolijkheid gevraagd of ik nog een keer langs kon komen. Dinsdagavond 13 december  na de kerkenraads vergadering zag ik in de mail een uitnodiging voor woensdag 14 december.  Een beetje laat om nog een mail te sturen wie er met me mee wil.
Ik hoop dat jullie het niet erg vinden dat ik deze keer alleen ben gegaan.

Jaime Ibanez  stopt aan het eind van het jaar bij de Vrolijkheid wegens andere bezigheden. Gelukkig is er een opvolgster die woensdag 14 dec. ook bij het gesprek aanwezig was. Net als Jaime een zeer enthousiast iemand, haar naam is Sabina Sodhkan.
Zowel Jaime als Sabina waren zeer verrast met het hoge bedrag dat de veiling heeft opgeleverd.
Verzoek is wel om bij overmaken te vermelden` donatie  2017`
Het thema voor volgend jaar wordt  `ontdekken` en Jaime en Sabina gaan zich beraden hoe onze gift wordt ingezet. Ze laten zeker weer van zich horen.

Om even een idee te geven met welk project ze nu bezig zijn:

Voor het project voor het einde van dit jaar hebben ze de stadsdichter Kasper Peters uitgenodigd. Samen met vrijwilligers zijn ze langs gegaan bij gezinnen en gevraagd aan ouders en kinderen wat hun is opgevallen in Nederland. Kasper Peters heeft hier van gedichten gemaakt en daarvan wordt een boekje gemaakt.  Die bundel krijg  ik  t.z.t toegestuurd.
Daar kwam o.a. uit `lekker eten` Vooral het gebaar `lekker` hand langs je wang op en neer bewegen vond met raar. In andere culturen betekent dat `gek`.

28 december wordt het boekje officieel gepresenteerd.  Ik werd direct uitgenodigd om dit bij te wonen en op mijn vraag of er meer mensen mee mogen komen, werd zeer positief gereageerd. Afgesproken is dat ik wel door geef met hoeveel mensen we komen.
Dus als je zin en tijd hebt laat het me weten. Ik weet nog niet hoe laat we worden verwacht, dat hoop ik gauw te horen krijgen.

Marijke Maas

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland