Kort verslag van de vergadering van het cluster HogelandOost

Op 12 oktober kwam het cluster weer bijeen, dit keer in ‘t Zandt.

Het cluster is een overleg van vier gemeentes uit de omgeving. Die gemeentes zijn: PKN BierumHolwierdeKrewerd, PKN SpijkLosdorp, Gereformeerde kerk ’t ZandtGodlinze, PKN i.w. LoppersumMaarland.

We hebben tijdens deze vergadering de doelstelling waar we een tijdje over nagedacht hebben, vastgesteld. Door de kerkenraden van alle gemeenten van het cluster is hij goedgekeurd.

De doelstelling luidt:
We willen een structuur scheppen
waarbij wij bloeiende, netwerkende gemeentes zijn,
die van elkaar leren en met elkaar samenwerken,
waarin plaats is voor (jongeren en) allen die betrokken willen zijn,
die over grenzen heen kijken.

Verder hebben we veel lovende woorden gesproken over het gezamenlijke aanbod van het Winterprogramma. Hetty Werkman uit Loppersum heeft behoorlijk wat werk besteed aan het samenvoegen van al de informatie. Het is goed om van elkaars aanbod op het gebied van Groei en Bezinning te weten en daar ook aan deel te nemen. Zo zijn er mensen uit de gemeente BierumHolwierdeKrewerd die meedoen aan de cursus Toerusting Pastoraat, die vanuit SpijkLosdorp gegeven wordt.

Daarna hebben we het gehad over Pinksteren 2017. Alle kerkenraden hebben besloten om in 2017 weer gezamenlijk Pinksteren te vieren, maar ditmaal in een grotere kerk. Waarschijnlijk wordt dat de Vredekerk in Loppersum, want het orgel van de Petrus en Pauluskerk is dan in renovatie.

We hebben nagedacht over de vraag hoe we ervoor kunnen zorgen dat het een open, vrolijke en toegankelijke dienst wordt waarin zoveel mogelijk mensen uit de verschillende gemeenten zich thuis kunnen voelen. De ideeën die we hebben, geven we door aan de voorbereidingsgroep van de Pinksterdienst. Uit iedere gemeente zullen we weer twee mensen vragen om mee te doen.

Een laatste opmerking: wij zijn als cluster geen extra bestuurslaag tussen gemeente en classis. Wij zijn een platform van de vier gemeentes, dus als vier gemeentes moeten we het zelf maken in het cluster. Zonder inzet van u als gemeente, is er geen cluster. Samen bepalen we wat zinvol is!

Namens het cluster HogelandOost,
De voorzitter van het cluster, Lina van Zanten (PKN BierumHolwierdeKrewerd)
De scriba van het cluster, Tjalling Huisman (PKN i.w. LoppersumMaarland)

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Spreek voor hen die weerloos zijn, bescherm het recht van de vertrapten.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland