Toekomstige evenementen

 1. Kerkdienst Jacobuskerk

  27 september 09:30
 2. Kerkdienst Vredekerk

  27 september 09:30
 3. Kerkdienst Mariakerk Oosterwijtwerd

  27 september 19:00
 4. Kerkdienst Mariakerk ‘t Zandt

  4 oktober 09:30
 5. Kerkdienst Vredekerk

  4 oktober 09:30
 6. Kerkdienst Petrus & Pauluskerk

  11 oktober 09:30
 7. Kerkdienst Petrus & Pauluskerk

  11 oktober 19:00
 8. Kerkdienst Mariakerk ‘t Zandt

  18 oktober 09:30
 9. Kerkdienst Vredekerk

  18 oktober 09:30
 10. Kerkdienst Jacobuskerk

  25 oktober 09:30

Kort verslag van de vergadering van het cluster HogelandOost

Op 9 maart jl. kwam het cluster weer bijeen, dit keer in Holwierde.

Voor wie niet weet wat het cluster is: het is een overleg van vier gemeentes uit de omgeving. Die gemeentes zijn: PKN BierumHolwierdeKrewerd, PKN SpijkLosdorp, Gereformeerde kerk   ’t ZandtGodlinze, PKN i.w. LoppersumMaarland.

Zes jaar geleden zijn deze gemeentes voor het eerst samengekomen op initiatief van onze classis. Het doel was om als kleiner wordende gemeentes elkaar te informeren en te inspireren en waar dat wenselijk is, samen te werken.

De vergadering van 9 maart jl. bestond voor het grootste gedeelte uit het samen terugblikken en vooruitkijken: wat heeft het cluster ons als gemeente tot nu toe gebracht en waarin zouden wij kunnen groeien?

Wat het cluster ons heeft gebracht: een gezamenlijke scholingsavond over pastoraat, over diaconaat en catechese; informatie over onder andere het Zeemanshuis, het project Schuldhulpmaatje, de Voedselbank; onderling contact en uitwisseling van ideeën; het uitwisselen van wat er op het gebied van Vorming en Toerusting gebeurt, met de uitnodiging aan te schuiven bij een activiteit in een andere gemeente.

Waar wij als cluster nog in kunnen groeien: meer samenwerking over gemeentegrenzen heen; onderling vertrouwen en het opruimen van vooroordelen; meer bekendheid geven in de gemeente aan het bestaan van het cluster.

Dit laatste is de reden dat u dit stukje leest: om op de hoogte te raken van de activiteiten van het cluster.

Met Pinksteren 2016 hopen we als clustergemeenten samen (iets van) Pinksteren te vieren. In welke vorm, dat weten we nu nog niet. U hoort er nog van!

Een laatste opmerking: wij zijn als cluster geen extra bestuurslaag tussen gemeente en classis. Wij zijn een platform van de vier gemeentes, dus als vier gemeentes moeten we het zelf maken in het cluster. Zonder inzet van u als gemeente, is er geen cluster. Samen bepalen we wat zinvol is!

Namens het cluster HogelandOost,

Tineke Buitenhuis (voorzitter), Leermens,

buitenhuistineke@gmail.com

Nieuwsbrief Vredekerk

Bijbelvers van de dag

Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon, die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden.