Koster Petrus en Pauluskerk

In de Nieuwsbrief en het vorige nummer van Op de Hoogte hebben wij u deelgenoot gemaakt van onze afwegingen bij het verlengen van het huurcontract van de Petrus en Pauluskerk. De oproep, om met ideeën te komen, heeft helaas geen nieuwe inzichten opgeleverd. Daarom heeft het College van Kerkrentmeesters besloten om geen hoofdhuurder van de Petrus en Pauluskerk te blijven en deze vanaf medio november per kerkdienst of activiteit te huren. De kerkenraad heeft hiermee ingestemd.

Naar aanleiding hiervan heeft Dick Stoter besloten zijn kosterschap per direct neer te leggen. Wij betreuren zijn besluit maar dienen zijn besluit vanzelfsprekend te respecteren. Namens de gemeente Maarland willen wij ook op deze plaats Dick ontzettend bedanken voor het vele werk dat hij de afgelopen jaren voor onze gemeente Maarland heeft gedaan.

Vanuit het CvK zijn twee contactpersonen voor kosterszaken van de Petrus en Paulus beschikbaar: Menno Wieringa en Jaap Jan Geertsema

Namens de kerkrentmeesters Maarland,
Jaap Jan Geertsema

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

U, HEER, bent groots en machtig, vol luister, roem en majesteit. Alles in de hemel en op aarde behoort U toe, HEER, U bezit het koningschap en de heerschappij.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland