Laatste lezing “Schatten van Maarland”

De Groninger Zilverkamer in Appingedam, organiseert donderdag 26 februari (19.30 uur) de laatste lezing in het kader van de expositie “Schatten van Maarland.” Menno Wieringa, een van de drijvende krachten achter de tentoonstelling, deelt in die lezing zijn inzichten over het historisch zeer waardevolle kerkzilver van de hervormde gemeente Maarland.

Wieringa is samen met medeorganisator Willem-Jan van Neck tijdens de voorbereidingen voor “Schatten van Maarland” bijzonder veel waardevol historisch materiaal op het spoor gekomen. Veel daarvan hebben de heren verwoord tijdens de rondleidingen die zij afgelopen maanden hebben gegeven. De lezing van 26 februari vormt niet alleen een samenvatting daarvan, maar biedt ook een keur aan nieuwe aanknopingspunten met het Groninger zilver en de totstandkoming van het Groninger keur. Wieringa deelt verder zijn kennis over enkele Groninger zilversmeden en hun samenwerking in een zilvergilde. Het geheel wordt ondersteund met fraaie foto’s van de hand van Maarten Burggraaff.

De Hervormde gemeente Maarland gebruikt acht historische kerken in de omgeving van Loppersum. De expositie “Schatten van Maarland” toont onder meer een overzicht van het avondmaalszilver van de kerken. Daarnaast bevat de tentoonstelling waardevolle historische documenten, aangevuld met kerkschilderijen van bekende Groninger schilders als Henk Helmantel en Janke Poortvliet. Vier van de eeuwenoude kerken van Maarland zijn nog eigendom van de kerkelijke gemeente:

  • de Petrus en Pauluskerk in Loppersum (vanaf 13e eeuw)
  • de Sint Jacobuskerk in Zeerijp (vanaf 14e eeuw)
  • de Mariakerk op ’t Zandt (vanaf 13e eeuw)
  • de Sint Donatuskerk te Leermens (vanaf 11e eeuw)

De andere vier zijn al overgegaan in handen van de Stichting Oude Groninger Kerken, efficiënt bewaakster van het Groninger erfgoed:

  • de Sint Andreaskerk in Westeremden (vanaf 13e eeuw)
  • de Sint Pancratiuskerk te Godlinze (vanaf 13e eeuw)
  • de kerk te Eenum (vanaf 12e/13e eeuw)
  • de Mariakerk te Oosterwijtwerd (vanaf 12e/13e eeuw)

De toegangsprijs voor de lezing bedraagt als gebruikelijk € 5,- De expositie “Schatten van Maarland” wordt na het weekend afgebroken. Zaterdag is de laatste tentoonstellingsdag.

 

 

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Het begin van alle kennis is ontzag voor de HEER; alleen een dwaas veracht wijsheid en wijst vermaning af.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland