Laatste zondag van het kerkelijk jaar

21 november is de zogenoemde laatste zondag van het kerkelijk jaar. Deze zondag wordt ook wel ‘Eeuwigheidszondag’ genoemd. Met deze benaming wordt verwezen naar het gebruik om op deze laatste zondag de in dat kerkelijk jaar overleden gemeenteleden te gedenken. Deze ‘gedachtenis der gestorvenen’ kan als zinvol en troostend worden ervaren:

De mensen van voorbij
wij noemen ze hier samen.
De mensen van voorbij
wij noemen ze bij namen.
Zo vlinderen zij binnen
in woorden en in zinnen.
en zijn wij even bij elkaar
aan ’t einde van het jaar.
 

De mensen van voorbij
zij blijven met ons leven.
De mensen van voorbij
ze zijn met ons verweven
in liefde, in verhalen,
die wij zo graag herhalen,
in bloemengeuren, in een lied
dat opklinkt uit verdriet.
 

De mensen van voorbij
zij worden niet vergeten.
De mensen van voorbij
zijn in een ander weten.
Bij God mogen ze wonen,
daar waar geen pijn kan komen.
De mensen van voorbij
zijn in het licht, zijn vrij.

(tekst Hanna Lam uit ‘Eva’s lied’, 88)

De kleur van deze zondag is anders dan wellicht verwacht wit: wij komen tot God – soms – als mensen die treuren, maar niet als mensen die geen hoop hebben.

De Riepster Cantorij o.l.v. Henk de Vries zal aan deze dienst meewerken.

Nieuwsbrief Vredekerk

Bijbelvers van de dag

Als u namelijk bereidwillig geeft van wat u hebt, worden uw gaven met vreugde aanvaard; u hoeft niet te geven van wat u niet hebt.

Toekomstige evenementen

 1. Kapstokgesprek in het voorjaar

  10 februari 20:00 - 21:30
 2. Film in de Vredekerk

  18 februari 19:45
 3. Keek op de Preek

  20 februari 10:30
 4. Basics

  1 maart 15:45 - 16:45
 5. Kapstokgesprek in het voorjaar

  3 maart 20:00 - 21:30

PKN Vredekerk Maarland