Toekomstige evenementen

 1. Catechese Voortgezet Onderwijs

  20 januari 19:30
 2. Pastoraal Beraad wijk Ml Dorpen

  20 januari 20:00
 3. Kindercatechese

  21 januari 19:00
 4. Kerkenraad wijk Maarland

  21 januari 19:30
 5. Wijkwerkersavond wijk Vredekerk

  22 januari 20:00
 6. Overleg jeugdwerk cluster

  22 januari 20:00
 7. hoop putten uit de bijbel?

  23 januari 19:30 - 21:30
 8. Zoektocht in het Marcus evangelie

  23 januari 19:30
 9. Kerkenraad wijk Vredekerk

  23 januari 19:30
 10. Kerkdienst Jacobuskerk

  26 januari 09:30

Leerhuis januari 2020

Wat heb je aan de Bijbel, aan je geloof, wanneer je je zorgen maakt over hoe het gaat in de wereld, in ons land, in ons eigen leven?

Veel mensen hebben zorgen. Ze proberen daar op de beste manier mee om te gaan, om niet in de put terecht te komen. Veel kennen ook de bijbelteksten, zoals “Werp al je bekommernissen op Hem en Hij zal je rust geven”, of, zoals in de nieuwe Bijbelver­taling staat: “U mag uw zorgen op Hem afwentelen, want u ligt Hem na aan het hart”(1 Petrus 5: 7). We weten het wel, maar kunnen we er ook iets mee doen in ons leven? Is je zorgen maken eigenlijk fout, en moet je alleen maar op God vertrouwen? Ja, natuurlijk, maar hoe werkt dat in het gewone dagelijkse leven als je huis op losse schroeven staat vanwege aardbevingen, als je door het weer de aardappels niet op tijd uit de grond krijgt, als je ziet hoe dictators op veel plaatsen de democratie bedreigen, als het niet goed gaat met je kinderen, je oude ouders, met jezelf?

In dit leerhuis nemen we onze zorgen serieus en we zoeken ook serieus in de Bijbel. We richten ons met name op het Evangelie van Marcus, het oudste ons bekende verhaal over het leven van Jezus, dicht op het leven van Jezus geschreven.

Hoe kan het evangelie handen en voeten krijgen in ons dagelijks leven met zijn vele zorgen? We zullen elkaar helpen om antwoorden te zoeken en moge­lijk ook te vinden op deze vraag.

Plaats: één van de ruimtes in de Vredekerk, Lop­persum.

Tijden: 9, 16, 23, 30 januari 2020, van 19.30 u. tot 21.30 u.

Opgave bij:
Riet Bons-Storm, 574111, bonstorm@hetnet.nl
Gerda Flikkema, 572297, albertengerda@gmail.­com
Bertus Huizing, 571575, lhuizing14@hetnet.nl

Bijbelvers van de dag

Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.