Leerhuis januari

Wat heb je aan de Bijbel, aan je geloof, wanneer je je zorgen maakt over hoe het gaat in de wereld, in ons land, in ons eigen leven?

Veel mensen hebben zorgen. Ze proberen daar op de beste manier mee om te gaan, om niet in de put terecht te komen. Veel kennen ook de bijbelteksten, zoals “Werp al je bekommernissen op Hem en Hij zal je rust geven”, of, zoals in de nieuwe Bijbelverta­ling staat: “U mag uw zorgen op Hem afwentelen, want u ligt Hem na aan het hart”(1 Petrus 5: 7). We weten het wel, maar kunnen we er ook iets mee doen in ons leven? Is je zorgen maken eigenlijk fout, en moet je alleen maar op God vertrouwen? Ja, natuurlijk, maar hoe werkt dat in het gewone dagelijkse leven als je huis op losse schroeven staat vanwege aardbevingen, als je door het weer de aardappels niet op tijd uit de grond krijgt, als je ziet hoe dictators op veel plaatsen de democratie bedreigen, als het niet goed gaat met je kinderen, je oude ouders, met jezelf?

In dit leerhuis nemen we onze zorgen serieus en we zoeken ook serieus in de Bijbel. We richten ons met name op het Evangelie van Marcus, het oudste ons bekende verhaal over het leven van Jezus, dicht op het leven van Jezus geschreven.

Hoe kan het evangelie handen en voeten krijgen in ons dagelijks leven met zijn vele zorgen? We zullen elkaar helpen om antwoorden te zoeken en moge­lijk ook te vinden op deze vraag.

Plaats: één van de ruimtes in de Vredekerk, Lop­persum.
Tijden: 9, 16, 23, 30 januari 2020, van 19.30 u. tot 21.30 u.

Opgave bij:

Riet Bons-Storm, 574111, bonstorm@hetnet.nl
Gerda Flikkema, 572297, albertengerda@gmail.­com
Bertus Huizing, 571575, lhuizing14@hetnet.nl

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland