Leerhuis: Tot de kern komen

In de maand november zijn wij met een aantal wijkwerkers en ouderlingen drie keer bij elkaar geweest en hebben onder leiding van Gerda Potze gesproken over het voeren van gesprekken binnen het pastoraat. De deelnemers kwamen uit het  Cluster Hogeland-Oost. Het leerhuis stond in het winterprogramma 2017-2018.

Er is vaak een bepaalde terughoudendheid. Je gaat de drempel bij de ander over en treedt het huis van die ander binnen. Dit vraagt nogal wat. Voor de meesten is het lastig, je wilt het graag op een goede manier doen, maar dit is o zo moeilijk. Je komt namens de kerk, maar je neemt jezelf ook mee, dat vraagt om een juiste houding.

Afbeeldingsresultaat voor Johan Smit: Tot de kern komen, de kunst van het pastorale gesprek.Gerda gebruikte hierbij als uitgangspunt het boekje van Johan Smit: Tot de kern komen, de kunst van het pastorale gesprek.

Er wordt  in dit boekje dieper ingegaan  hoe je van een gesprek, een pastoraal gesprek kunt maken. En dat dit lastig is, hebben we aan den lijve ervaren. Hoe stel je in een pastoraal gesprek de vragen op een dusdanige manier dat je wat verder komt dan feiten en gevoelens. Hoe kom je bij de kern van levensbeschouwing en spiritualiteit.

A: eerst treedt de pastor de cirkel van de feiten binnen
B: daarna de cirkel van de gevoelensOK
C: vervolgens de cirkel van de levensbeschouwing (praten óver God)
D: en ten slotte de cirkel van de spiritualiteit (God ontmoeten)

 

De gesprekken vonden plaats in een goede sfeer. Het waren drie leerzame avonden.

Namens de deelnemers van dit leerhuis,
Jannie Smid, Losdorp.
Greetje Nomden, Loppersum.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland