Leerhuis voorbij…

Leerhuis voorbij…

Tijdens vier achtereenvolgende donderdagavonden zijn we met een groepje van 14 gemeenteleden bij elkaar geweest in één van de prachtig gerenoveerde zalen van de Vredekerk. De eerste bijeenkomst was op 3 november en nog geen maand later is het alweer voorbij. Maar het was zeer de moeite waard!

We spraken over het thema: “Als het kwaad goede mensen treft”, naar het boek van Harold S. Kushner, een Joodse theoloog en rabbi.

Onder de bezielende leiding van Riet waanden we ons regelmatig in de collegebanken om te luisteren naar haar uitleg en voorzetten. (Leerhuis). Het andere moment zaten we op de praatstoel en spraken we over de verschillende onderwerpen die ter tafel kwamen. (Gespreksgroep).

Er was veel om met elkaar te bespreken en naar elkaar te luisteren. Ook kwamen verhalen van heel persoonlijke aard voorbij die we met elkaar deelden en die alle bewaard blijven binnen de muren van de Vredekerk en in ons hart.

En waar hebben we nu over gesproken… wel, zomaar een paar voorbeelden die uit de ‘les/gesprekstof’ naar voren kwamen:

  • velen hebben het zich vroeger en nu afgevraagd (en die vraag zal bllijven): “Als het kwaad goede mensen treft” : wat dan, en waarom?
  • welk Godsbeeld heb je… Hoe ‘zie’ je Hem/Haar.
  • Gods Almacht / Macht, wat betekent dat/hoe zien wij dat
  • de liefde van God…
  • en bidden, hoe doen we dat eigenlijk en tegen wie? Hebben we iemand of iets voor ogen?

De avonden waren even boeiend als interessant. Uit de groep kwam naar voren dat we misschien nog wel méér met elkaar in gesprek hadden gekund. Wellicht een nieuwe ‘Drive’ voor het volgend seizoen!?

Al met al een prachtige vorm van Gemeentezijn evenals de vele andere mogelijkheden die ‘Drive’ ons heeft geboden. Om op vele manieren elkaar te (leren) kennen en herkennen en dan soms zichtbaar en/of bijna tastbaar de liefde van de Ene / de inspiratie van de Geest te kunnen ervaren.

Als dank voor haar inzet hebben we Riet een fleurig struikje rozen en een cadeaubon gegeven.

Riet is tijdens deze avonden bijgestaan door Henny en Gerda. Zij hebben ons voorzien van koffie/thee met iets lekkers. Ook belangrijk!

Met hartelijke groet,
Mattheus van der Broek

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Ontucht en zedeloosheid, in welke vorm dan ook, of hebzucht mogen bij u zelfs niet ter sprake komen – deze dingen horen niet bij heiligen.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland