Lezing pastor S. Standhardt in de Vredekerk

Donderdag 21 maart jl. is pastor Standhardt in de Vredekerk geweest om iets te vertellen over het Zeemanshuis in de Eemshaven. Helaas was de opkomst niet erg groot, maar het was voor de aanwezigen een hele inspirerende en boeiende avond. Nadat Henk de avond had geopend met het lezen van het gedicht “Welkom” uit het boekje ‘Jaarringen’, begon pastor Standhardt eerst te vertellen over het ontstaan van het Zeemanshuis. Het Zeemanshuis is opgericht in 1999 en sinds 2004 gevestigd in het pand aan de Borkumweg, ’s avonds geopend van 19.00 – 22.00 uur. In het Zeemanshuis kunnen opvarenden ontspannen in huiselijke sfeer.  Men kan onder het genot van een hapje of een drankje tv kijken, een spelletje spelen of contact zoeken met het thuisfront. Jaarlijks ontvangt het Zeemanshuis ca. 10.000 mensen. Vorig jaar zelfs 16.000! Dit kwam mede door de grote cruiseschepen, die in de Eemshaven lagen. 

Pastor Standhardt bezoekt 3 a 4 keer per week de binnengekomen schepen in de Eemshaven en Delfzijl en verleend zo nodig maatschappelijke, sociale en geestelijke hulp aan zeelieden.

Het Zeemanshuis wordt gerund door vrijwilligers, die 7 dagen per week het Zeemanshuis draaiende houden. Zonder sponsoring en giften is het onmogelijk, dat het Zeemanshuis open blijft!

Daarom hebben wij nu als collectedoel: het Zeemanshuis in de Eemshaven.

Na nog een aantal vragen en opmerkingen bedankt Henk pastor Standhardt voor alles en overhandigd hem als dank een boekenbon.

De avond werd afgesloten met het bidden van ‘het Onze Vader’.

De gezamenlijke diaconieën

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Wie een lamp aansteekt, zet hem niet onder een vat of onder een bed, maar plaatst hem op een standaard, zodat iedereen die binnenkomt het licht ziet.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland