Mededelingen van de diaconieën

Het versturen van kaarten aan gevangen (als onderdeel van de 40 dagen tijd) gaat dit jaar niet door.

Het ontbijt tbv Edukans (gepland voor 17 mei) komt te vervallen. We gaan kijken of er mogelijkhe­den zijn, om later dit jaar het ontbijt alsnog te hou­den.

De gezamenlijke diaconieën

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland