Meditatie april mei 2020

Tussen Pasen en Pinksteren

door ds. Tjalling Huisman

Het is de schuld van Johannes, dat ik net na Pasen al over Pinksteren schrijf. Als Pasen en Pinksteren op één dag vallen is een gevleugelde uitdrukking in de Nederlandse taal; het betekent nooit.
Maar bij Johannes wel. Op de dag van de opstan­ding komt Jezus al bij de leerlingen langs. Hij blaast dan over hen heen en zegt: ontvang de Hei­lige Geest.
Het is echt Pasen en Pinksteren op één dag.

Dat blazen roept in deze Coronadagen allerlei an­dere associaties op. Beter van niet om de adem van de ander over je heen te krijgen!

In gewone tijden hangt het er natuurlijk ook van­af van wie de adem is die over je heen wordt ge­blazen. Die leraar van vroeger op school, die de neiging had over je tafel te leunen en zwaar te ademen – nou nee. Maar de adem van een gelief­de, dat klinkt en voelt een stuk beter.

 

Maar juist dat wordt er niet mee bedoeld. Het gaat bij Johannes niet over adem die je afstoot of die je aantrekkelijk vindt. Het gaat niet om een li­chamelijke adem.
Het gaat om adem die je bezielt, die je ziel raakt.
Bezieling, dat heeft niet te maken met een soort van natuurlijke liefde voor alles. Het heeft niet te maken met aantrekkingskracht.
Het heeft ook niet te maken met vriendschap voor Jan en alleman. De gemeente van Christus mag dan ook nooit een vriendengroep worden, (niets tegen vriendengroepen overigens maar) dan raakt ze gesloten.

Bezieling heeft te maken met wat er in het tweede scheppingsverhaal in Genesis staat. God vormde de mens uit aarde en blies hem levensadem in de neus, zo werd de mens een levend wezen.
Bezieling heeft te maken met wat er in Ezechiël 37 staat. In een visioen ziet de profeet een dal vol dode beenderen. ‘Dit zegt de Heer, de Ene: Kom uit de vier windstreken, wind, en blaas in deze doden zodat ze weer gaan leven’.
Bezieling heeft te maken met de adem van de Ene, met de Geest van God.

Bezieling is geestelijk.
Het heeft niet te maken met hoe je lichaam is: oud of jong, ziek of gezond, vermoeid of energiek.
Het heeft ook niet te maken met hoe je je psy­chisch voelt: opgewekt of depressief, vol plannen of leeg, verdrietig of in jubelstemming.
Bezieling is geestelijk, het heeft te maken met de adem van Gods Geest die Jezus je inblaast.
Die adem is voor iedereen, hoe je je ook voelt.
Je kunt jezelf ervoor openen.

Wat dat met je doet?
Het doet je opstaan. Het doet je Jezus volgen, die als het ware zegt: Ik ben uit de dood opgestaan, nu jij! Het wijst je op de wonden van Jezus, dat zijn de wonden van de wereld – ook je eigen ver­wonding. En dat dat niet hopeloos is. Het helpt je om los te raken van dat wat je vastbindt, het helpt je om een ander los te maken. Het helpt je om de ander lief te hebben, ook degene die je tegenstaat.
Ontvang de Heilige Geest!

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland