meditatie aug sept 2019

Oude dingen die niet voorbijgaan

door ds. Tjalling Huisman

Er zijn oude dingen die voorbijgaan zoals dat mensen hun hoed afnemen als er een dominee voorbijkomt (was dat wel ooit zo?, trouwens: ook dominees zelf gaan voorbij); of dat een doelpunt onterecht wordt afgekeurd (leve de VAR); of dat de minister-president een man is (vrouwen van Nederland, sta op!).

Maar er zijn ook oude dingen die blijven, die hun waarde blijven behouden. Ik bedoel die oude, zeer oude – toch minimaal zo’n tweeduizend jaar – verhalen van de Bijbel. Waarom, waarom zou je die nog willen lezen of horen voorlezen? Ik noem vier redenen waarom. Dat zijn mijn redenen. Misschien heeft de lezer er nog wel redenen aan toe te voegen – die hoor ik graag. Misschien denkt de lezer bij zichzelf: dat is toch geen goede reden, vadertje – dat hoor ik ook graag!

De eerste: die oude verhalen gaan over mensen en God. En God is er gewoon, zoals er gewoon (nou ja) zuurstof in de lucht zit om te ademen. Zoals de zon op je huid schijnt en je verwarmt, zo is God er. Zoals het bloed dat door mijn aderen stroomt, zoals een rots in de branding van het leven. Zo is God er. Die verhalen zetten je aan het denken over God.

De tweede: die oude verhalen geven verdieping. Het leven is meer dan alleen het materiële, het leven is niet zo plat als een dubbeltje (dat ook al niet meer bestaat). Het leven van een mens is meer dan werken, eten, slapen – werken, eten, slapen en tussendoor seks om de soort voort te zetten.

Een mens kan van binnen groeien in zijn leven. Een mens kan een geestelijke weg gaan, met Jezus als leidsman. Die Jezus uit die oude verhalen komt dan ineens tot leven.

De derde: die verhalen uit ‘Gods oude plakboek’ (gestolen / geleende term, dus niet zelf bedacht maar wel treffend) geven je een oriëntatie in het leven. Ze leren je (nou ja, in ieder geval mij) dat het in het leven niet alleen gaat om ik-ik-ik. Er is iets groters, dat je het Koninkrijk van God kan noemen. Dat gaat om mij en ook om de anderen. Het brengt een balans tussen liefde voor mijzelf en liefde voor de ander. Het geeft uitzicht op leven in overvloed: niet alleen ik op een tropisch verweneiland (all you can eat, all you can get), maar leven in overvloed voor allen.

De vierde: die oude verhalen die zeggen overal tegen mij (en ook tegen jou, luister maar!): jij mag er zijn! Voor de belasting ben ik een mopperende of blijmoedige afdrager, voor de reclame ben ik een bankrekeningnummer, voor de overheid ben ik een sofinummer. Kan het hun wat schelen of ik er ben of niet. Ik ben inwisselbaar voor een ander.

Voor mijn geliefde ben ik niet inwisselbaar (mag ik hopen, want nogal eens loopt iemand tegen andere ervaringen aan). In ieder geval ben ik voor God niet inwisselbaar, God noemt mij bij mijn naam: ………….. (vul hier je naam in), jij mag er zijn! Daarom denk ik dat die oude verhalen van de Bijbel horen tot de dingen die niet voorbijgaan.

ds Tjalling Huisman

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland