Meditatie aug/sept 2021

Een nieuwe start

door ds. Marco Roepers.

De vakantie is voorbij.  De voorbereidingen voor het nieuwe seizoen van het kerkenwerk zijn weer begonnen. Wat gaan we doen en wat kunnen we doen?

De Corona epidemie heeft heel veel gespreksgroepen en andere kerkelijke activiteiten stil of op een laag pitje gezet. De vaccinatie is nu echter zo ver voortgeschreden dat we kunnen denken aan het gefaseerd loslaten van coronamaatregelen. “Als het nu niet kan, wanneer dan wel?”  is de gedachte.  We kunnen opnieuw beginnen. Elkaar weer ontmoeten in kleinere verbanden en weer van elkaar leren. Een nieuwe start maken met elkaar.

Maarland heeft een nieuwe predikant! Nadat Tjalling vorig jaar afscheid genomen had en naar het Brabantse land vertrok, werd André van den Bor beroepen uit datzelfde Brabantse land. Middenin de vakantietijd werd hij verbonden aan de gemeente en deed hij intrede. Zo kunnen we samen opnieuw beginnen.

Ook met God beginnen we opnieuw. Met God beginnen we altijd weer opnieuw. In Johannes 15:3 zegt Jezus “U bent al rein vanwege het woord dat Ik tot u gesproken heb.”  Het woord dat Jezus tegen ons spreekt, vernieuwt. Het Woord waardoor alles ontstaan is geeft ons een nieuw begin, herschept ons. Jezus wordt onze nieuwe oorsprong, steeds als hij weer tegen ons spreekt. Daarom lezen wij in de kerk de Bijbel en proberen wij daarin de stem van Jezus te horen. Opdat wij vernieuwd een nieuw begin maken. En dat is genade. Steeds weer opnieuw beginnen. Als nieuwe mensen op weg naar de toekomst.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland