Meditatie december

Wees niet bang!

Zeg dat maar eens tegen de vluchteling op een schip midden tussen de hoge golven.
Zeg dat maar eens tegen de vrouw die in een achterstandswijk in het donker de straat op moet.
Zeg dat maar eens tegen het kind dat op het schoolplein gepest wordt.
Wees niet bang!

Onze wereld is vol van angst.
Onze samenleving zit vol met angst.
De terreur die is binnen komen sluipen heeft de schrik er goed in gekregen.
Het maakt je bang voor ieder verdacht pakketje, voor elke ander die anders is.
Wees niet bang?

Je kunt je tot op zeker hoogte verzekeren tegen datgene waar je bang voor bent.
Het is een goede zaak dat we dat in Nederland gezamenlijk doen: draagt elkanders lasten.
Zelfs tegen een ramp kun je je verzekeren, al is dat lastig en kostbaar.
In het geval van terrorisme zit er een limiet aan de verzekering.
Maar steeds geldt: je verzekert je alleen maar tegen de gevolgen.
Een verzekering die voorkomt dat je gepest of dat je wordt aangevallen op straat of dat je iets overkomt op je vlucht – die verzekering bestaat niet.

Wees niet bang!
Dat zegt de engel tegen de herders in het veld bij Bethlehem.
Wees niet bang?
Natuurlijk ben je bang.
Je bent je leven niet zeker, hoe goed je het ook verzekert.

Toch is dat de grondtoon van het leven: wees niet bang.
Het is het goede nieuws van kerst.
God heeft zich met onze wereld verbonden; met huid en haar, op leven en dood.
Iedere kerst mogen we dat opnieuw vieren.
De grondtoon van het leven is: wees niet bang.

Maar je ziet er niets van.
Je ziet er niets van, als je op een schip zit midden tussen de golven.
Je ziet er niets van, maar altijd reist ook die éne mee.
Als een welkome verstekeling, die je pas gaat zien als je hem tevoorschijn roept.
Wees niet bang, zegt hij.

Hoe bang je ook bent – terecht of onterecht , de grondtoon van het leven is anders.
Misschien kun je af en toe dat geloof tot je laten doordringen.
En dan een ander vasthouden, naar zijn angsten luisteren en in jezelf fluisteren: wees niet bang!

ds Tjalling Huisman

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland