Meditatie december 2016

EEN LEGE PLEK                 OM TE BLIJVEN

Ga nu maar liggen liefste in de tuin,
de lege plekken in het hoge gras, ik heb
altijd gewild dat ik dat was, een lege
plek voor iemand, om te blijven.

(Rutger Kopland)

AfbeeldingsresultaatEen lege plek, die uitdrukking heeft meestal iets verdrietigs. Het gaat over verlies van een geliefd mens, over rouw. De dichter Rutger Kopland gebruikt de uitdrukking op een andere manier. Hij spreekt over een lege plek als een plek waar iemand kan blijven. Een lege plek, daar kun je blijven omdat die plek niet vol is. Het is een plek, speciaal leeg gehouden voor iemand. Een plek waar ruimte is.

Onze tijd is eerder een tijd van vol dan van leeg. Agenda’s zijn vaak overvol. Mensen hebben een vol leven en helaas ook al te vaak is je hoofd vol met alles wat wij willen, moeten en niet moeten vergeten. Maar al te snel leef je langs jezelf heen, maar al te snel leven we langs elkaar heen. Kerst is bij uitstek een tijd om langs elkaar heen te leven. Dankzij de vele verplichtingen die velen hebben met de kerstdagen, moet je van het een naar het ander. Het zijn vaak volle dagen, maar waarmee zijn ze vol?

Het kerstevangelie uit Lucas schetst ons de herders die naar de stal gaan. De stal staat aan de rand van de samenleving van die dagen, maar juist daar is ruimte voor hen. Er is iemand geboren wiens komst al vooruit straalt, wat hij later zal gaan zeggen en leven: Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. (Mat 11, 28) Bij Jezus is een lege plek om te blijven, voor ieder die dat zoekt.

Zo spiegelt het evangelie ons de Eeuwige voor, God als Eén die een lege plek is om te blijven. Niet als degene die zelf alle ruimte inneemt. Nee, in het Lucasevangelie wordt Jezus niet geboren in een paleis. Er is er zelfs geen plaats in de herberg. Maar de Eeuwige is het die ruimte maakt. Die ruimte maakt voor mensen, die een plek zoeken om te blijven.

Ruimte maken voor een ander, dat is iets dat voor veel mensen lastig is. Vaak heb je slechte ervaringen met mensen die alle ruimte innemen, vol van zichzelf als zij zijn. Of misschien ben je zelf zo iemand, vol van zichzelf, die alle ruimte inneemt. Tijdens de adventsdagen word je uitgenodigd daarover na te denken, advent is een tijd van inkeer. Met kerst heb je de kans om met de herders naar de stal te gaan. Daar is een lege plek voor je, om te blijven.

Die lege plek is niet aan een plaats gebonden, je kunt hem meedragen in je hart. Net als de herders zal je ook weer weg moeten gaan van de stal. Je moet terug naar het dagelijks leven. Het dagelijks leven van misschien wel de volle kerstdagen. Maar er is daar altijd wel iemand voor wie je een lege plek kunt zijn. Een lege plek om te blijven.

ds Tjalling Huisman

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

U, HEER, bent groots en machtig, vol luister, roem en majesteit. Alles in de hemel en op aarde behoort U toe, HEER, U bezit het koningschap en de heerschappij.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland