Meditatie december 2018

G E E N  P L A A T S

Eigenlijk is er in mijn leven weinig tijd voor onverwacht bezoek.
Ik moet nog van alles regelen voor…. ja voor wanneer eigenlijk?
Mijn huis, ja dat is groot genoeg.
Maar toch mis ik ruimte in mijn leven, om plaats te geven aan iemand die zomaar komt.
Je zou kunnen zeggen dat mijn hoofd vol is.
Mijn ziel is bezet.

Natuurlijk kan ik beter niet de deur van mijn huis wagenwijd openzetten.
Dan komen er ook mensen binnen met kwade bedoelingen, de aarde is geen paradijs.
En ik kan ook niet altijd zomaar voor iedereen mijn hart openen.
Dan lijk ik op die vrouw die met de beste bedoelingen die zwerver in haar huis opnam: na een paar weken werd het haar teveel en zette zij hem weer op straat.

Maar als ik al mijn deuren potdicht gesloten houd, dan blijf ik zitten met mijzelf alleen. De deur van mijn huis, de deur van mijn hart, de deur van mijn ziel – ik kan ze maar beter niet altijd gesloten houden. Soms wel, maar op ander momenten niet. Er is een tijd om te omhelzen en een tijd om af te weren, zegt de Prediker (3,5).

Open – dicht, open – dicht.

Zoals een lichaam ademt, zo heeft ook een huis en zo heeft ook een ziel het nodig om te ademen.

Met kerst gaat de deur van de hemel open. Van God komt Jezus onder ons, straal van goddelijk licht. Er is geen plaats voor hem in de herberg.
Later zal hij over zichzelf zeggen: de vossen hebben holen en de vogels hebben nesten, maar de Mensenzoon kan zijn hoofd nergens te ruste leggen (Mattheus 8, 20).

Aan het eind van zijn leven hangen ze hem aan een kruis, alsof ze willen zeggen: hier op aarde is geen plaats voor jou, maar ook in de hemel niet.
Daarom hangen we jou tussen hemel en aarde.

Er is geen plaats voor het goddelijk licht in onze wereld.
Wie wil het herbergen?
Waar kan het plaats vinden?
Waar anders dan in de harten van mensen!
Waar anders dan in hun ziel!

Waar anders kan het goddelijk licht plaats vinden dan in mijn hart en mijn ziel!
Of is mijn ziel bezet?
Staat mijn hart niet open?
Is er in mijn leven geen tijd voor onverwacht bezoek?

Ds. Tjalling Huisman

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

U, HEER, bent groots en machtig, vol luister, roem en majesteit. Alles in de hemel en op aarde behoort U toe, HEER, U bezit het koningschap en de heerschappij.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland