Meditatie december 2023

De vreugdebode

door ds. Pier Prins

Uit mijn kindertijd herinner ik mij nog goed de postbode. Een vriendelijke man met een zwart uniform aan en een grote pet op. Op die pet stond in gouden letters geschreven: PTT.
Op de fiets deed hij zijn ronde door het dorp om de dagelijkse post te bezorgen.
Het was altijd een vast moment op de dag wanneer bij ons thuis de brievenbus klepperde.

In mijn herinneringen was de postbode de persoon van het goede nieuws. Hij was het die met je verjaardag ansichtkaarten in de bus deed. Voor mijn ouders had hij vaak ander nieuws in petto zoals brieven van familie uit Amerika en Canada. Of rouwbrieven. Of rekeningen die vereffend moesten worden. Of belastingaanslagen die betaald dienden te worden.


Toen ik in Amsterdam studeerde en op kamers woonde, vond ik post krijgen altijd erg leuk.
Ik verheugde me erop als de postbode rond het middaguur kwam.
Ook al is de papieren post door het gebruik van email en WhatsApp sterk afgenomen, nog steeds vis ik met enige nieuwsgierigheid post uit mijn bus.
In de tijd van kerst horen we ook verhalen over mensen die berichten overbrengen.
In de Bijbel staan ze bekend als de vreugdebode of de engel. En zoals de postbode welkom is, zo is dat ook het geval met de Bijbelse vreugdebode.
De profeet Jesaja voert zo’n vreugdebode op in zijn geschriften. Hij ziet de vreugdebode als de leverancier van goed nieuws voor mensen die weggevoerd waren van huis en haard (Jesaja 52: 7).
En we vernemen hoe in de kerstnacht een vreugdebode in de vorm van een engel goed nieuws brengt, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen. Hij bericht aan de herders op het veld: een Redder is geboren, een Kind in doeken gewikkeld. En om zijn blijde boodschap kracht bij te zetten, voegt zich plotseling bij die engel een groot hemels koor dat God volop prijst vanwege de geboorte van de Messias.
In mijn herinneringen was de postbode de persoon van het goede nieuws. Hij was het die met je verjaardag ansichtkaarten in de bus deed. Voor mijn ouders had hij vaak ander nieuws in petto zoals brieven van familie uit Amerika en Canada. Of rouwbrieven. Of rekeningen die vereffend moesten worden. Of belastingaanslagen die betaald dienden te worden.
Toen ik in Amsterdam studeerde en op kamers woonde, vond ik post krijgen altijd erg leuk.
Ik verheugde me erop als de postbode rond het middaguur kwam.
Ook al is de papieren post door het gebruik van email en WhatsApp sterk afgenomen, nog steeds vis ik met enige nieuwsgierigheid post uit mijn bus.
In de tijd van kerst horen we ook verhalen over mensen die berichten overbrengen.
In de Bijbel staan ze bekend als de vreugdebode of de engel. En zoals de postbode welkom is, zo is dat ook het geval met de Bijbelse vreugdebode.


De profeet Jesaja voert zo’n vreugdebode op in zijn geschriften. Hij ziet de vreugdebode als de leverancier van goed nieuws voor mensen die weggevoerd waren van huis en haard (Jesaja 52: 7).
En we vernemen hoe in de kerstnacht een vreugdebode in de vorm van een engel goed nieuws brengt, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen. Hij bericht aan de herders op het veld: een Redder is geboren, een Kind in doeken gewikkeld. En om zijn blijde boodschap kracht bij te zetten, voegt zich plotseling bij die engel een groot hemels koor dat God volop prijst vanwege de geboorte van de Messias.

Hoe welkom is het dat je juist in donkere situaties een bericht ontvangt van steun en moed zoals een kaart met een troostvolle tekst van je familie. Een whatsapp-berichtje van je beste vriendin. Een telefoontje van je collega. En hoe mooi is dat er op die momenten postbodes, vreugdebodes en engelen rondgaan met een boodschap van licht en hoop.
Voor de postbezorgers is de decembermaand een drukkere tijd dan anders. Heel wat kerstkaarten moeten ze bij weer en wind door de brievenbussen duwen. Kerstkaarten die voorzien zijn van goede wensen en als gebaar van meeleven en aandacht.

Graag overhandig ik u via deze weg een kaart waarmee ik u fijne en gezegende kerstdagen toewens. En alvast een gelukkig en goed 2024.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland