Meditatie jan. 21 / feb. 21

Blijf in mijn liefde

door Marco Roepers

Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde.

Woorden van Jezus in Johannes 15. Het is een en al beweging in deze woorden van Jezus.  Het is een beweging van liefde die van de Vader in de hemel uitgaat naar Jezus. Jezus is zijn eniggeboren zoon die hij liefheeft. En daar stopt deze beweging niet. De liefde gaat door. Jezus geeft deze heilige liefde verder aan ons. Aan ons mensen die deze woorden horen of lezen. Jezus zegt dat hij van ons houdt en dat die liefde bij de Vader vandaan komt.

Het is een mystiek beeld. God is de bron van liefde die overstroomt en via Jezus ons bereikt.  Deze woorden van Jezus zijn een liefdesverklaring van God aan ons. “Ik hou van je”. Het is een liefde die ons overkomt en ons aan wil raken. Het is een liefde die ons wil veranderen.

Soms zijn wij hard en koud. Boos zijn we door de teleurstellingen in het leven. Soms zijn we gebutst en beschadigd door de dingen die we hebben meegemaakt. Door ziekte die ons overkomen is. Ruzies, scheiding, verlies van mensen die dicht bij ons stonden. Soms heeft het leven niet gebracht wat wij ervan verwachtten in ons werk en voelen we ons miskent.

En dan deze liefdesverklaring van hogerhand, van de bron van alles wat bestaat: Ik hou van je. En deze woorden hebben geen andere bedoeling dan ons te veranderen, ons een metamorfose te laten ondergaan.  Ze willen ons warm en zacht maken. Wij horen God “ja” zeggen en wij voelen een arm om ons heen. Een arm sterker dan de dood en toch zacht en teder. En daardoor worden we anders. Dan geven wij  de liefde van God door, net zoals Jezus de liefde van God aan ons doorgegeven heeft.  Dan maken wij deel uit van die stroom van liefde vanuit het hart van God naar de mensen, naar de schepping. Dan geven wij onszelf aan de ander in openheid. Dan vallen de muren tussen mensen en muren tussen geloofsgemeenschappen, zoals  er in Loppersum vier zijn. Er zijn veel dingen waarin deze gemeenschappen  verschillend zijn, maar wat hen samenbindt is deze stroom van liefde en die slaat de muren ertussen weg.

Dat willen wij beleven op 20 januari, in de week van gebed. Vier geloofsgemeenschappen  spreken over Johannes 15, deze Bijbelse mystieke tekst over de liefde van God die de muren tussen mensen wegspoelt. Iets daarvan willen wij die avond beleven als de 4 voorgangers uit onze geloofsgemeenschappen samen komen om te luisteren naar God en te bidden tot God. Om zo de liefde van God verder te laten stromen naar iedereen die er voor open wil staan. Iedereen die door God aangeraakt wil worden. 

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland