Meditatie januari

Kerk van de toekomst
verslag van een kerkdienst

Is dit de kerk vd toekomstKerk van de toekomst ? / toekomst van de kerk was het thema van de kerkdienst op 6 december jl. in de Vredekerk. De dienst werd de week ervoor al aangekondigd door een groot spandoek dat voor de kerk stond, duidelijk zichtbaar voor het winkelend publiek: Is dit de kerk van de toekomst?

Op de zaterdag voor de dienst kwamen daar nog de straatinterviews bij: mensen op straat werd de vraag gesteld naar de toekomst van de kerk. Een filmpje met reacties maakte onderdeel uit van de dienst. Het maakte één van de invalshoeken van de voorbereidingsgroep duidelijk: de kerk moet zich meer laten zien, niet binnen blijven zitten maar naar buiten gaan.

De voorbereidingsgroep bestond uit leden van de Groep voor Ontmoeting en Gesprek, een groep met deelnemers uit beide wijken. Het thema van de dienst, de liederen, de orde van dienst, de gekozen vormen, het gesprek bij de koffie – alles is door deze groep bedacht onder begeleiding van ds Tjalling Huisman.

Eén invalshoek is al genoemd (de kerk moet meer naar buiten), een andere was het idee van de kerk als huisgemeente. Het zou wel eens zo kunnen zijn dat de gemeente zo klein wordt, dat bij elkaar komen in een kerkgebouw te duur is. Natuurlijk doet het iedereen wat, als je mensen ziet vertrekken uit de gemeente en er komen geen anderen voor terug. Tegelijk kan een huisgemeente ook vele voordelen bieden, alleen al het feit dat je echt samenkomt als je samenkomt.

De derde invalshoek van de dienst was ‘bemoediging’, dat kwam terug in de lezing en de uitleg maar ook in het lied dat gezongen werd als geloofsbelijdenis:

Ik geloof in mijn God als de kracht,
die het licht ontsteekt, waar geen luister is.

De tieners waren toen al terug van de Tienerdienst. Ook zij hebben het over het thema van de dienst gehad. Dit is een samenvatting van hun bespreking:

Over 20 jaar zullen er minder mensen naar de kerk gaan een kerkgebouw onderhouden kost veel geld. De kerk draait voor het grootste deel op vrijwilligers   het zal steeds moeilijker worden om vrijwilligers voor de kerk te vinden.

Verschillende geloofsgemeenschappen zullen moeten samenwerken om gezamenlijk een kerk in stand te kunnen houden.

Een kerkdienst is interessanter met:

 • andere muziek – meer ritme; andere muziek
 • instrumenten – geen orgel
 • moderne Bijbelvertaling – bijvoorbeeld ‘Bijbel in gewone taal’
 • korte preken
 • koffie en thee drinken na de dienst
 • gebruik van beamer en af en toe in de dienst een geschikt YouTube filmpje
 • Kerkdienst iets later (10.30 – 11.00 uur)
 • beginnen of ’s avonds om 19.00 uur

De tieners wensen de kerk toe om oplossingen te vinden voor het steeds kleiner worden en om de kerkdiensten interessanter te maken.

Tot zover de inbreng van de tieners.

Nu nog iets over de gebeden: vooraf aan de dienst op 6 december in de Vredekerk, werd aan iedereen de gelegenheid gegeven om een voorbede op te schrijven. Het stond zo op de briefjes: Wat is uw / jouw gebed voor de toekomst van de kerk?

Na het schrijven van je gebedsbriefje, kon je het in een blik het “blikopdetoekomst” gooien.

Bij de voorbeden werden de gebedsbriefjes op een schaal naar voren gebracht. Enkele zijn voorgelezen en in de gebeden genoemd, naar de andere is verwezen tijdens de voorbeden.

De volgende gebeden zijn opgeschreven en gebeden:

 • minder scheiding tussen verschillende kerken, we geloven allemaal in dezelfde God
 • dat ondanks alles het geloof in God blijft bestaan en daardoor de kerk ook
 • samen sterk
 • liefde
 • een volle kerk waar plaats is voor alle mensen
 • de kerk bestaat al 2000 jaar dus heeft zeker toekomst in steeds veranderende vorm *dat alle jongere leden bij onze kerk mogen blijven en zich willen inzetten voor de toekomst
 • respect voor meerdere religies
 • dat we echt samen verder gaan
 • dat we erkennen geen “vreemden” van elkaar te zijn, maar gelijker dan wij denken *dat God zelf de kerk zal bewaren
 • in ieder geval PKN zo snel mogelijk
 • dat de kerk dienstbaar mag zijn naar de samenleving toe en zich geen zorgen maakt om zichzelf
 • een kerst met een samengevoel in de kerk
 • nog meer om elkaar denken en er voor elkaar zijn
 • dat er veel liefde en gemeenschapszin mag uitstralen
 • dat we in een open communicatie kerk kunnen zijn
 • verbondenheid
 • dat alle vluchtelingen een mooi thuis krijgen en er geen oorlog is in elk land en er vrede overal is
 • dat wij elkaar als christenen hier in Loppersum kunnen vinden en veel samen doen
 • niet moeilijk doen als twee wijken, gewoon ontspannen samen verder
 • dat de kerk een plek mag zijn voor iedereen
 • dat de kerk (religie, normen en waarden) een grote rol blijft spelen in de wereld
 • dat het een plek mag zijn waar mensen zich thuis mogen voelen, verbonden met God en elkaar
 • dat de kerk luistert naar de ontwikkelingen in het denken over God en de wereld en niet klakkeloos de aloude dogma’s herhaalt
 • dat wij ondanks onze verschillen één kerk mogen zijn, waar de buitenwereld jaloers op wordt om bij te horen
 • dat het een plaats van stilte, diepgang, openheid naar God mag zijn en (even belangrijk) een plaats van gastvrijheid, rechtvaardigheid, omzien naar elkaar en naar de vreemdeling
 • dat wij actief stelling nemen in wereldvraagstukken en onze christelijke waarden consequent vormgeven
 • de één ziet de ander
 • dat we de liefde van God mogen uitstralen naar elkaar
 • dat God centraal, het belangrijkste in de kerk en in ieders leven mag blijven
 • om in vrede en respect voor elkaar te mogen leven
 • liefde en respect voor elkaar en geloof in God.

Dit was wat op de gebedsbriefjes geschreven stond; we vonden het mooi om het aan ieder die dit leest, mee te geven.

Tot slot: voor de dienst waren we al met koffie en thee begonnen. Het was iets anders dan anders, de kerkdienst begon pas om kwart voor tien, maar dat kwartier koffiedrinken met ontmoeting is ook essentieel voor gemeentezijn.

Ook na de dienst was er weer koffie en thee, dit keer met nagesprek over het thema: ook het samen bespreken van wat er in de dienst naar voren komt, is een wezenlijk onderdeel van gemeentezijn.

Tot zover een kort verslag van deze kerkdienst. Als u / jij verder wilt reageren, graag!

Jack Hoogstra, Melson Zwerver, Tjalling Huisman

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland