Meditatie juli augustus 2020

De zoveelste brief van
Domie Tjalling aan de gemeente

door ds. Tjalling Huisman

Ik wil jullie bedanken voor al het vertrouwen dat jullie mij hebben gegeven, door mij in jullie leven toe te laten. Dat ik mocht delen in bijzondere mo­menten, soms vrolijk en soms verdrietig, soms vol verwachting en soms vol zorg. Ik deed het af en toe met lood in mijn schoenen, maar wel altijd in het besef dat het op mijn weg lag om te doen.

Ik wil jullie bedanken voor de inzichten die jullie mij hebben geschonken in de vele gesprekken en gesprekjes van al die jaren. En voor het geloof waarmee jullie mij hebben gevoed: want vaak kwam ik niet bepaald geloof brengen, jullie deel­den het met mij.

Wij willen jullie bedanken dat wij – als gezin – deel uit mochten maken van de gemeente. Dat we mee mochten zingen en bidden in de kerk en zo af en toe een steentje bijdragen. Dat we opgenomen zijn in een gemeenschap die liefde en zorg voor elkaar in haar hart draagt.

Ik heb het vaker gezegd: de kerk is geen vrien­denclub. Als de kerk dat wordt, dan sluit zij zich­zelf af voor buitenstaanders. Dan wordt zij een gesloten club. Bovendien is juist het kenmerken­de van de kerk, dat er ruimte is voor je vijand. Als Jezus zegt ‘heb je vijand lief’, dan is dat in de eer­ste plaats een aansporing voor de gemeente: pro­beer het met elkaar uit te houden. Want de liefde van God is groter dan onze vijandschap. Dat dat niet altijd mogelijk is voor een mens, is duidelijk en pijnlijk.

Wat ik jullie verder nog wil zeggen, heb ik al vaak verteld. Maar ja, een domie leeft van de herhaling.

Ik lees in Hebreeën 13: ‘Houd de onderlinge liefde in stand en houd de gastvrijheid in ere, want zo hebben sommigen zonder het te weten engelen ontvangen.’

Wees in liefde elkaar nabij. Zoek elkaar letterlijk op, ook de buitenbeentjes die een beetje vreemd zijn. Hou elkaar vast. Letterlijk mag dat niet, maar figuurlijk is het ook veel moeilijker om dat te doen: een mens is zo afgeschreven. Misschien heb je wel te maken met een engel, zonder dat je het doorhebt.

Je kunt letterlijk een engel ontvangen zonder dat je het doorhebt. Maar het kan ook figuurlijk: als je je hart opent voor een ander. Dat hoeft niet met­een wijd open te zijn, mensen verschillen. Voor de een is een kiertje al heel wat.

Je opent je hart door met de ander mee te leven. Je opent je hart voor de ander door te luisteren zonder oordeel. Veel mensen snakken naar ruim­te om uit te spreken waar ze mee zitten. Veel mensen snakken naar ruimte om uit te spreken wat hun geloof is en wat hun twijfels zijn.

Met elkaar meeleven is van levensbelang voor de gemeente van Jezus. Maar ook openheid en nieuwsgierigheid zijn belangrijk. Nieuwsgierig­heid om – zonder te oordelen – te vragen naar wat de ander gelooft. Doorvragen is niet een te­ken van onfatsoen, maar van gezonde belangstel­ling naar iemands geloof. De ander kan zelf wel de grens aangeven.

Die grens heeft ook te maken met je eigen open­heid. Het is van levensbelang om zelf uit de kast te komen, en open te zijn over jouw geloof en on­geloof. Praten over je geloof is één van de pijlers van de gemeente van Jezus.

Als er plaats is voor die ander die zo anders is, die anders gelooft of andere liederen leuk vindt, dan is er ook wel een plaatsje voor mij.

Dit alles vraagt om mensen die verantwoordelijk­heid nemen voor de gemeenschap. Dat zijn niet alleen de kerkenraadsleden, iedereen die deel­neemt aan de gemeente is verantwoordelijk. Ook al is je betrokkenheid maar heel klein, ook als je maar één dienst per jaar bezoekt. Ook al gaat je deelname niet verder dan het ontvangen van een bezoekje, ook al is je geloof niet meer dan een knipperlicht (wie z’n geloof is trouwens wel meer?) – weet je verantwoordelijk voor de ge­meenschap. Denk en spreek nooit over jullie kerk, maar altijd over onze gemeente. Sta in voor el­kaar.

Dat alles niet omdat het om de kerk gaat. Uitein­delijk gaat het niet om de kerk maar om al die mensen die op zoek zijn naar iemand die luistert, naar een plaats waar zij op hun plaats vallen. Een plaats waar woorden worden gesproken die eeu­wigheidswaarde hebben, waar uitzicht is op liefde zonder einde. Ook zij kunnen de engelen zijn, die een gemeenschap zo nodig heeft. Uiteindelijk gaat het om het ‘Het Koninkrijk van God’, dat nu al on­der ons is.

Voor nu groet ik jullie, ik hoop tot een andere keer. Verbonden in een grotere Liefde,

domie Tjalling

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland