Meditatie maart 2024

Pasen: van donker naar licht

door ds. Pier Prins

Trompetgeschal. Hooggestemde verwachtingen. Lente. Licht. Toekomst. Nieuwe groei en bloei in de velden en langs de wegen. Dat is Pasen. Feest van vernieuwing na een lange grijze winter.

En dan klinken uitgerekend met Pasen verhalen over mensen in verwarring, verdriet en wanhoop. Wat een dissonant te midden van al die vrolijke kleuren en blijde klanken!

En toch, ze zijn er: dit soort verhalen. Verhalen over dood en duisternis. Over verdriet en teleurstelling. Die verhalen zijn er, ook al is het Pasen.

En ook al vier je duizend keer Pasen, de schaduwkant van het bestaan laat zich niet verdrijven. Ziekte. Een uit de hand gelopen ruzie. Een ongeluk. Oorlogen. Terreuraanslagen, ze dienen zich aan en veroorzaken spanning, angst en een onzekere afloop.

Zo is ook het Paasverhaal volop gevuld met ingrediënten van schemer en duister. In alle vroegte begeeft zich een aantal vrouwen naar het graf van de Jezus, die zo smartelijk gestorven is. Des te groter is de verbazing en verrassing als zij een geopend graf vinden. Dat ze een levende engel aantreffen in plaats van een dood lichaam.

Dit verhaal toont ons hoe onmogelijk en onbegrijpelijk het leven soms kan verlopen. In elk geval er wordt iets ervaren van een Stem. De Stem die Jezus uit de dood wegriep en zijn graf opende. De Stem die niet te plaatsen is en niet in te passen valt in onze denk- en geloofschema’s.

Het lege graf bracht de vrouwen volledig van hun stuk. Ze wisten niet waar ze aan toe waren. Ze waren zo bevangen door angst en schrik, dat ze maar één ding konden doen en dat is wegrennen. Het nieuwe leven is voor deze vrouwen kennelijk even te hoog gegrepen. Het licht te overweldigend voor hun harten. De zon te fel voor hun ogen.

Het paasverhaal begint met de duisternis en eindigt met het licht. Licht dat ons aanstoot in de morgen. Licht dat ons gaande en staande houdt.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Hij die u roept is trouw en komt zijn belofte na.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland