Vier keer waren we in de gelegenheid om een film te bekijken over het leven van Jezus.

Jezus

Vier keer waren we in de gelegenheid om een film te bekijken over het leven van Jezus. Het waren boeiende avonden vooral omdat er telkens een ander beeld van Jezus naar voren kwam. Dat is eigenlijk ook wel logisch want ook in de vier evangeliën en daarnaast ook nog in evangeliën die niet in de bijbel zijn opgenomen, verschijnt een andere Jezus. Opvallend was dat we in alle vier films de scène van de strijd van Jezus in Getsémané zagen, terwijl deze niet in het Johannesevangelie voorkomt. Kennelijk wilden de filmmakers toch meer de menselijke Jezus laten zien dan de Jezus van Johannes waar Jezus al tot God is verheven en met een twijfelende God had Johannes kennelijk moeite. We zagen een Jezus die zeer zelfbewust en overtuigd van zijn missie tot in het irritante af steeds maar weer teksten uit het O.T. citeerde om te bewijzen dat hij de gezondene was. Maar ook de tot op het bot twijfelende Jezus die met God en mensen strijd moest voeren om uiteindelijk tot een beslissing van leven of dood te komen. Die wanhoopskreet van Jezus aan het kruis waar hij zich door God voelt verlaten gaat je door merg en been. Waar was op dat moment toch zijn Vader waar hij zo vertrouwd mee was, denk ik dan. Hoorde Hij dan niet? Het klinkt misschien velen raar in de oren maar ik zit altijd met de vraag waarom Jezus deze weg heeft gekozen. Volgens mij niet om verzoening tussen God en mensen tot stand te brengen. Dat heeft hij zelf nooit gezegd en is ook faliekant in tegenspraak met de liefdevolle God die hij verkondigt en vooral in het verhaal van de verloren zoon schetst Jezus juist een vergevensgezinde God die geen offers vraagt. In één van de films was een interessante ontknoping. Ik had eerst niet door dat het een droom van Jezus was. Aan het kruis werd hij door mensen overtuigd van het feit dat hij toch deze weg niet moest gaan. Hij werd van het kruis afgenomen en ging zijn leven verder als ieder andere jood zou doen. Hij trouwde met Maria Magdalena? Ze kregen kinderen en hij oefende met plezier zijn ambacht als timmerman uit. Op een goede dag kreeg hij Paulus op bezoek die hem verweet gevlucht te zijn en z’n opdracht te hebben verloochend. Ik moet een Jezus hebben, zei Paulus die gedood wordt en weer uit het graf opstaat, met dat verhaal kan ik de wereld in en zullen de mensen toestromen en zich bekeren. Jij moet terug naar het kruis en Jezus deed dat, stierf en stond weer op.  Zo is het gegaan. Vier films om Jezus bekend te maken en te verkondigen. En uiteindelijk heeft ieder zijn eigen Jezus waarin hij/zij gelooft. Veel dank aan de mensen die deze avonden hebben georganiseerd. Vooral de mogelijkheid om samen na te praten wordt erg gewaardeerd.

Bertus Huizing                                        

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Als iemand Gods tempel vernietigt, zal God hem vernietigen, want Gods tempel is heilig – en die tempel bent u zelf.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland