Meditatie mei juni 2019

Van binnen groeien

door ds. Tjalling Huisman

Als kind had ik het idee dat je maar beter geen pitten van een appel kan inslikken, voor je het weet groeit er een boom uit je oren. Volgens mij denken veel kinderen dat (of ben ik zo raar?). Als groot mens weet ik dat je zeker van binnen kunt groeien, maar dan geestelijk. Vaak spreken mensen dan ook over geestelijke groei. Ik vind dat een nogal vaag en verheven klinken, te geestig en te weinig aards. Maar toch is groeien van binnen echt aards. Het gaat over alledaagse zaken als jezelf rust gunnen, de ander ruimte geven, grenzen stellen, leren ver­geven, je laten helpen, beter leren luisteren, even­wicht vinden tussen open- en dichtgaan en noem maar op.

Het is bijna Pinksteren: geestelijke groei moet wel te maken hebben met de Geest. Ook de Geest is heel aards, hoewel het wel eens lijkt of mensen haar helemaal laten opgaan in hal­leluja prijs de Heer. De Geest leert ons om de liefde van Christus tot in onze wortels te laten doordringen. Onze wortels zitten in de aarde. Het Bijbels beeld van de mens als een boom vind ik een mooie beeldspraak. Het geeft aan dat de vruchten van binnenuit groeien, het is een natuurlijk proces. De boom voedt zich met sappen en met zon – zo groeit en bloeit hij. Aardig doen, doe ‘s lief, je beste beentje voorzet­ten – dat heeft ook allemaal z’n waarde. Maar als het niet van binnenuit gevoed wordt, houdt het niet stand.

Een mens is als een boom: je kunt je voeden met de liefde van Christus, en zo groeien de vruchten van de Geest heel natuurlijk. Maar vruchten van de Geest, groeien die juist niet tegennatuurlijk? Paulus zegt zelfs (Galaten 5: 24) dat je je eigen na­tuur aan het kruis moet slaan. Want die eigen na­tuur denkt alleen maar aan zichzelf, aan zo goed mogelijk overleven. Met een verwijzing naar evolutie wordt wel ver­klaard, waarom mensen veel meer eten dan ze nodig hebben. We blijven onszelf vaak volstoppen met vetten en koolhydraten, vanuit een vaag besef dat we dan een voorraadje hebben als de kale winter aanbreekt. Omdat die de laatste decennia niet is aangebroken (in de westerse wereld), wor­den we met z’n allen te dik. Zo werkt een natuurlijk overlevingsmechanisme ons tegen. Dat geldt ook voor geestelijk voedsel (bah, wat een vreselijk woord; het bederft meteen mijn eetlust, maar ik weet geen beter). Als je je vooral volstopt met (geestelijk) junkfood, hoe groei je dan van bin­nen? Als je jezelf bijvoorbeeld voedt met de haat die op sommige sociale media rondgaat, hoe vergif­tig je dan je ziel? Wat je goed laat groeien, is de liefde van Christus die jou voedt met liefde-zonder-maar. Wat je goed laat groeien zijn de leefregels van God die je aan het denken zetten, zoals Psalm 1 zo mooi zegt. Er is niets tegen guilty pleasures, integendeel. Zo eet ik met veel plezier regelmatig Riepster Friet (te verkrijgen bij het Dorpshuis van Zeerijp). En er is niet leukers dan elkaar – nu gaat het weer over geestelijk voedsel – je guilty pleasures op te biech­ten.

Van binnen groeien heeft te maken met nadenken over wat er leeft in je hart aan goed en kwaad. Het is jezelf onder ogen zien: je hoogmoed en je zelfaf­wijzing, je behulpzaamheid en je jaloezie, je haat­gevoelens en je medelijden en noem maar op. Het is jezelf onder ogen zien en jezelf leren accepteren, omdat Christus jou accepteert met liefde-zonder-maar. Het is de Geest die ons leert om de liefde van Jezus tot in onze wortels te laten doordringen.

Leve de Geest!

Ds. Tjalling Huisman

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland