Meditatie mei juni 2020

De pleitbezorger

door ds. Marco Roepers

In het Johannesevangelie (Joh. 14:26, 15:25 en 16:7) wordt de Heilige Geest de pleitbezorger ge­noemd. Bij het woord pleitbezorger denk ik aan een advocaat. Advocaten zien we geregeld in de media. Het zijn soms glamourachtige figuren met dure auto’s en hoge rekeningen. Tijdens de voor­bereiding van deze meditatie dacht ik ook daar­aan en ik kon mij niet goed voorstellen hoe ik de Heilige Geest daarmee kon verbinden.

En toen stuitte ik op de gebroeders Wim en Hans Anker, van het kantoor Anker & Anker uit Leeu­warden. Ze zijn bekend van geruchtmakende za­ken, zoals Ferdi E (moordenaar van Gerrit Jan Heijn), Robert M. (Amsterdamse zedenzaak). Het zijn allemaal mensen met wie ik mij niet graag zou associëren. Kan een dergelijke advocaat het beeld van de Heilige Geest verduidelijken of is het te controversieel?

Het werd mij duidelijk dat veel van de zaken die ze doen pro deo zijn. De beklaagden hebben te weinig geld om een advocaat te betalen, daarom nemen de gebroeders Anker de verdediging op zich omdat iedereen recht heeft op eerlijk proces. Ze nemen hun cliënten zonder aanziens des per­soons. De vergoedingen van de overheid zijn veel te laag en daarom financieren zij zelf  het grootste deel van de verdediging.  Hun cliënten moeten al­tijd het idee ‘die’ hebben; Anker zit boven op de zaak die knalt, die vecht, die knokt alleen voor mij. Ook na de veroordeling zoeken zij hun cliën­ten op in de gevangenis.

Dat is een vorm van advocatuur die ons inder­daad kan helpen bij het beeld dat Jezus gebruikt voor de Geest als pleitbezorger. Iemand die diep met je begaan is en je helpt en steunt waar hij maar kan. De liefde van God is onvoorwaardelijk en het gaat er niet om of je die liefde waard bent. God houdt van je en de Heilige Geest zet zich voor je in.

Maar bij wie is de Geest dan een pleitbezorger voor ons? Is de Geest dat bij God of hier op aarde? Volgens mij is dat bij beide. Paulus zegt dat de Geest in ons bidt met woordloze zuchten (Romei­nen 8: 26). Maar ook hier op aarde opent de Geest wegen voor het Woord van het evangelie. De voortgang van het evangelie hangt niet van ons af, het is de Geest die het laat werken. 

Dat is voor mij heel bevrijdend. Het hangt niet van mensenwerk af maar het is de Geest die werkt. Wij mogen helpers zijn, maar het is de Geest die alles tot stand brengt. Daarom is het ge­bed om de Heilige Geest iedere zondag belangrijk. Zonder de Geest is het zinloos.  

Het is de pleitbezorger die in en door ons werkt. Ook in deze tijd als de Corona-crisis waarin  we niet meer naar de kerk kunnen. Maar de Geest werkt door en zorgt ervoor dat evangelie door­gaat zonder dat wij het direct kunnen waarnemen of sturen. Dat mag ons tot troost zijn in deze tij­den.

 

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Een mens kiest in eigen ogen steeds de rechte weg, de HEER toetst wat hem innerlijk beweegt.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland