Meditatie mrt. 21 / apr. 21

Een nieuwe realiteit

Door ds. Marco Roepers

Met Pasen vieren wij de opstanding van Jezus uit de dood. Maar wat is daar nu zo bijzonder aan? In de Bijbel lezen wij over meer mensen die uit de dood worden opgewekt, ook in het Oude Testament. In 2 Koningen 4 lezen we hoe de profeet Elisa de zoon van een vrouw uit Sunem uit de dood opwekt. Jezus wekt de jongeling van Naïn (Lucas 7), het dochtertje van Jaïrus (Lucas 8)en Lazarus (Johannes 11) op uit de dood. In Handelingen 9 wordt Tabita of Dorkas opgewekt uit de dood door Petrus. Toch zijn deze opwekkingen geen aanleiding geworden voor een belangrijk kerkelijk feest.

De opstanding van Jezus is kennelijk van een andere orde. Met Pasen vieren we kennelijk niet dat een dode weer levend is geworden. Wat vieren we dan wel met Pasen?

Dat kunnen we op het spoor komen door wat Paulus zegt in 2 Korintiërs 5: 17

Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.

Paulus spreekt over een nieuwe schepping. De nieuwe hemel en aarde waarover we bijvoorbeeld in Openbaring 21 kunnen lezen. Met de opstanding van Jezus zien we daarvan het eerste begin. De opgestane Heer is de eerste van deze nieuwe schepping. De nieuwe hemel en aarde beginnen met Pasen.

Maar Paulus gaat nog een stap verder: Iemand die in Christus is, is een nieuwe schepping.  In Christus zijn betekent dat je in Jezus gelooft. Dus als je in Jezus gelooft  hoor je ook al bij de nieuwe schepping. Het bijzondere van de nieuwe schepping is dat die overal nauw verbonden is met God. Dat er geen scheidingsmuren meer zijn tussen schepping en God. Jezus heeft met zijn kruisdood de scheidingsmuren tussen God en zijn schepping opgeruimd. De grootste scheidingsmuur is de dood en ook die doet Jezus teniet door uit de dood op te staan. In het geloof in Jezus krijgen we ook toegang tot God. Daar kennen we God zoals Hij is. Daar staan we in directe verbinding met zijn liefde. Daardoor wordt het geloof een nieuwe realiteit waarin de dood maar relatief is. 

Vandaar dat Paulus ook spreekt van “In Christus zijn”. Geloven is een nieuwe vorm van bestaan. Geloven is met Christus sterven in de oude schepping en opstaan in de nieuwe. Geloven is leven in het nieuwe Jeruzalem, maar wel op de oude aarde.

En die oude aarde is ook een realiteit met zijn lijden, ellende en dood. En soms zijn wij weer helemaal gevangen in die oude realiteit. Maar de Bijbel herinnert ons eraan dat de nieuwe realiteit er ook is. En met Pasen vieren we dat we met Jezus mogen horen bij de nieuwe werkelijkheid die in zijn opstanding aanbreekt.    

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland