Meditatie november december 2020

De nacht is haast ten einde

door ds. Marco Roepers

Deze titel klinkt wat al te hoopvol, midden in de Coronacrisis. Het tegendeel lijkt het geval. Deze zomer nog werden de maatregelen verlicht. Het leven leek weer normaler te worden. We konden zelfs op vakantie. Nu, in het najaar, grijpen de be­smettingen om zich heen en zag de regering zich gedwongen een gedeeltelijke lockdown af te kon­digen. Op het moment van schrijven is het nog on­duidelijk hoe de cijfers wat betreft besmettingen en ziekenhuisopnames gaan uitpakken.

Wat gaat dat betekenen voor Kerst. Dat is het feest van sfeer bij uitstek: gezelligheid, families die elkaar opzoeken bij het licht van kaarsen en de kerstboom. Wat komt daarvan dit jaar terecht? Wat komt er terecht van onze kerstvieringen waarin normaal heel veel mensen komen, maar nu waarschijnlijk heel beperkt.

De titel van deze meditatie is ontleend aan een lied van Jochen Klepper (lied 445 in het Nieuwe Liedboek):

De nacht is haast ten einde
de morgen niet meer ver.
Bezing nu met verblijden
de heldere morgenster
Wie schreide in het duister
begroet zijn klare schijn
als hij met al zijn luister
straalt over angst en pijn.

Het lied maakte deel uit van de bundel Kyrië die in 1936 in Duitsland verscheen. Dat krijgt nog meer reliëf als we weten dat Klepper in 1932 trouwde met een Joodse vrouw. Ze was geschei­den en had 2 dochters. De omstandigheden voor hen werden steeds dreigender na de machtsover­name door Hitler. Het werd steeds duidelijker dat het regime niets goeds in petto heeft voor de Joodse burgers en voor de vrouw van Jochen en haar kinderen die hij inmiddels als zijn eigen kin­deren beschouwt. Het oudste kind gaat in 1939 in Engeland wonen. Voor Jochen, zijn vrouw en dochter wordt het leven steeds onmogelijker. In december 1942 staat een gedwongen scheiding en vervolgens deportatie voor zijn vrouw en (stief)dochter voor de deur. Dan plegen ze zelf­moord.

In deze duisternis is dit lied ontstaan. En het lied ademt dat ook. Het spreekt van een lange nacht waarin we leven, van zware nachten van bitter­heid en pijn en dat God wel diep verborgen lijkt. Als je dat tegen zijn levensverhaal afzet dan is dat heel goed invoelbaar. Die nacht is eerlijk gezegd wel donkerder dan onze nacht. De Coronacrisis is ernstig en het leven wordt er niet gemakkelijker door, maar zo beklemmend als het werd in het le­ven van Klepper is het gelukkig niet. Toch ziet hij licht in deze duisternis.

Want God kwam uit zijn lichte hemel om als kind in onze duisternis gebo­ren te worden. Hij nam alle schuld op zich om die met geduld te dragen.

Daar blijkt de diepe Lutherse inborst van Klepper. Het spreken van schuld gaat ons misschien te ver. Maar ook in de coronacrisis wordt breed uitge­meten hoe hoogwaardigheidsbekleders zich niet houden aan de Coronamaatregelen. Iedereen spreekt er schande van. We hebben het wel dege­lijk over schuld. Maar wie houdt zich wel aan de regels? Niemand toch? Dus wie voelt zich ook niet persoonlijk aangesproken als het gaat om het niet houden aan de regels? Ook wij kennen gevoelens van schuld in deze Coronatijd.

Het kind dat geboren is in de nacht om onze schuld met geduld te dragen, is ook de verzeke­ring dat er licht straalt in onze duisternis. God is ons nabij, al lijkt hij verborgen. Hoe moeilijk het ook wordt, de genade van God komt aan het einde van de nacht. Daarin brengt hij het licht. Het ge­loof dat God het ten goede zal keren. Dat in wat voor duisternis wij leven en sterven, God ons le­ven ten goede zal keren. Die hoop kan ons in deze tijd inspireren.

Wie kan er met Kerst nog komen? Thuis en in de kerk? Wij verwachten dat Jezus zal komen. Hij brengt ons het licht in de nacht. Dat zegt ons dit lied. Dat vieren wij met kerst, ook in de Coro­nanacht.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland