meditatie okt nov 2019

Herfst

door ds. Tjalling Huisman

Dit is de tijd dat de schemer je opeens overvalt, terwijl je in de tuin bezig bent. De bladeren kleu­ren geel en rood, ze dwarrelen van de boom af. Een lage mist hangt zo nu en dan over het land. De maan schijnt mysterieus, alsof er meer achter zit.

Dit is de goede tijd om het boek Prediker ter hand te nemen. Er is een tijd om Prediker te lezen, en er is een tijd om het boek weer weg te leggen. Prediker zelf schrijft immers: Er is een tijd voor alles wat er onder de hemel gebeurt (hoofdstuk 3). Tijd om met hem in gesprek te gaan!

Er is een tijd om te genieten, en er is een tijd om te treuren.

Geniet ervan, klinkt alom op terrassen en in su­permarkten. Goed bedoeld natuurlijk en ja, je moet toch wat (moois) zeggen. Maar er is ook een tijd dat je niet kunt genieten, maar alleen maar kunt balen. Of dat je treurig bent over wat het le­ven op je pad heeft gebracht, of juist heeft wegge­nomen. Of je twijfelt aan jezelf, wat stel ik nou voor. Het gevleugelde woord geniet ervan, is dan een te hoog gegrepen aansporing. Het is een ver­lossende gedachte dat er ook tijden zijn dat je niet hoeft te genieten omdat je niet kunt genieten. Bij het leven hoort ook dat het leven niet altijd leuk is. Dat te erkennen, geeft ontspanning.

Er is een tijd voor ontspanning en een tijd voor inspanning.

Wat is het heerlijk om er bovenop te zitten en het leven aan te kunnen, de teugels in de hand. Bo­vendien, er is zoveel onrecht in onze wereld, en wat is het belangrijk dat er mensen zijn die daar­tegen in verzet komen. Het is goed om je in te spannen voor iets goeds. Maar iemand die zich al­leen maar inspant, ontspant niet meer. Moet je dan alles relativeren, Prediker! Hoe kun je nu ont­spannen, als er zoveel recht te zetten is! Hoe kun je ontspannen als er zoveel moet gebeuren om de wereld mooier te maken? Tja, maar hoe kun je je nog inspannen, als je niet ontspant en van alle in­spanning wakker ligt?

Er is een tijd om wakker te liggen en er is een tijd om te slapen.

Ja, dat denk ik wel eens als ik wakker lig: het is nu tijd om te slapen. Maar de slaap laat zich niet commanderen. De slaap is als een schuwe kat, die naast je komt liggen op het moment dat je stopt met haar te lokken. Al die tijden van jou, Prediker, wat is dat realistisch! Als mens kun je nu eenmaal niet zonder slaap, om als wakker mens aan het werk te kunnen gaan. Maar ook voor het wakker liggen geldt: er is een tijd om wakker te liggen, en een tijd om te slapen. Het is zoals het is. Maar als je dan slaapt dan staan je luikjes dicht voor de wereld, je richt je naar binnen.

Er is een tijd om open te gaan en een tijd om dicht te zijn.

Dat klinkt natuurlijk niet goed, dat je dicht zit. In­keer klinkt veel beter. Een mens heeft het nodig om zich in zichzelf te keren. Soms heb je daar zelfs veel tijd voor nodig. Het is een manier om God te zoe­ken en door God gevonden te worden, het is een manier om tot jezelf te komen.

In de kerk lijkt het (hopelijk soms en niet vaker) wel of je altijd open moet staan voor alles en ieder­een (soms moet je zo veel…). Maar vergeet niet dat Jezus zich regelmatig terugtrok op een stille plaats. Daar zijn geen hoofdstukken vol over geschreven, maar hij had dat wel nodig.

Het is goed om jezelf en je geloof te voeden.

Er is een tijd van geloof en er is een tijd van twijfel.

Dat relativeert heerlijk, Prediker! Ik weet dat jij het nooit zo zou opschrijven, voor jou is God een gege­ven. Maar je hebt wel oog voor de ondoorgronde­lijkheid van alles. Soms staat je geloof zo vast als een huis, soms twijfel je aan alles. Een mens is nu eenmaal niet meer dan een kleingelovige. Dat zijn, is al heel wat. In een tijd van ongeloof en grote twij­fel in je ziel is het troostend om te bedenken: er is een tijd van geloof en er is een tijd van twijfel. Ja, want hoe kan je nu geloven dat er zo iemand als God is die jou – klein vlindertje – in het oog houdt en hooghoudt? Dat zou toch een Godswonder zijn!

Dat lijkt mij een mooie slotzin van deze herfstge­dachten. Beter dan de slotzin waarop jij, Prediker, altijd weer uitkomt: dat er niets beters is voor de mens dan dat hij zich aan eten en drinken te goed doet en geniet. Want dan moet ik weer denken: er is een tijd om te genieten, en een tijd om te… En zo kan ik nog wel even doorgaan. Het is herfst.

 

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland