meditatie sept okt 2019

Een goed verhaal

door ds. Marco Roepers

De barmhartige Sameritaan, ets van Rembrandt

Op 22 september is het inspiratiezondag, ook wel bekend als startzondag. Het thema is Een goed verhaal. Dat slaat op de Bijbel. De verhalen in de Bijbel hebben eeuwenlang mensen geïnspireerd. Dat komt tot uitdrukking in heel veel kunstwer­ken die een Bijbels verhaal als onderwerp heb­ben. Denk maar eens aan de barmhartige Samari­taan die door Vincent van Gogh en Rembrandt van Rijn geschilderd is. Zonder kennis van de Bij­bel kun je deze kunstwerken niet begrijpen. Ook in de literatuur zijn heel veel verwijzingen naar de Bijbel te vinden. En wat dacht je van heel veel muziekstukken die ook op de Bijbel zijn geba­seerd.

Ook in onze taal komen we verwijzingen naar de Bijbel tegen. Veel spreekwoorden zijn recht­streeks op de bijbel gebaseerd. Er zijn zelfs popu­laire gebruiken die naar de Bijbel verwijzen. Als iemand 50 jaar is geworden, dan verschijnt er een grote Abraham in de tuin. Dat is een verwijzing naar Johannes 8: 57 De Joden zeiden: “U bent nog geen vijftig en U zou Abraham hebben gezien?” Dat is een van de vele plaatsen waar Jezus niet begre­pen wordt. Hij had namelijk gezegd dat Abraham zich op zijn komst verheugde en toen hij dat mee­maakte was hij blij. Jezus is namelijk het Woord van God, zo vertelt het Johannesevangelie en ook Abraham heeft dat Woord van God gehoord. Dat is niet wat de tegenstanders van Jezus geloven en daarom zijn er ook zoveel misverstanden tussen hen en Jezus. Er zijn klaarblijkelijk twee manieren om naar Jezus te luisteren: een gelovige manier en een ongelovige manier. Het Johannesevangelie is geschreven om juist tot geloof te wekken, zo le­zen we in Johannes 20: 31: maar deze zijn opge­schreven opdat u gelooft dat Jezus de Messias is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven leeft door zijn naam.

Geldt dat niet voor heel de Bijbel? Is de Bijbel niet meer dan een cultuurboek, maar vooral ook een geloofsboek? Zijn de manieren om de Bijbel te le­zen ook niet heel verschillend? Is de Bijbel als ge­loofsboek niet heel anders? Het Johannesevange­lie zegt dat Jezus het Woord van God is en dat ook Abraham hem zo heeft leren kennen. Als je het Oude Testament op deze manier leest, komen we dan ook daar Jezus niet tegen? Waar komen we Jezus dan tegen en wat betekent dat voor de in­terpretatie van deze teksten? Een gelovige leest de Bijbel van voor naar achter en ook weer van achter naar voren en steeds ziet hij weer nieuwe dingen in de Bijbel  die hem eerder niet zoveel zeiden. Geloven is ook leven met de Bijbel en ook een intense band hebben met de Bijbel. Veel kunstwerken zoals de schilderijen en muziekwer­ken (bijvoorbeeld de Mattheuspassion van Bach) getuigen van die intense omgang met de Bijbel. Die kunstwerken gaan dan nog meer tot ons spre­ken als we het geloof delen dat in die kunstwer­ken tot uitdrukking komt.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Spreek voor hen die weerloos zijn, bescherm het recht van de vertrapten.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland