Meeleven uit Waddinxveen

Mia en koster Ad Bakker helpen ds. Marco Roepers mee het ene verloren geraakte muntstukje van de vrouw weer te vinden, op de kansel.

Op woensdag 17 januari belde een scriba van de Protestantse Gemeente Waddinxveen of er misschien aanstaande zondag een groep gemeenteleden in de dienst mocht aanschuiven uit medeleven met ons in het aardbevingsgebied……..(!) (Zo vlak na de klap van 8 januari jl.).

Er kwam een boel rommel van de kansel ,maar het muntje werd gevonden!’

Hij moest helaas kiezen uit een dienst van wijk Maarland in Leermens of in de Vredekerk; want het bezoek gold voor beide wijkgemeenten. Een brief met de aanleiding van dit bezoek zou naar beide scribae worden gestuurd, en hij zou Wippy Kempenaar ook nog persoonlijk bellen (Zie voor de brief hieronder).

Op zondag 21 januari was er dus een groep gemeenteleden van de Protestants Gemeente Waddinxveen aanwezig in de dienst van de Vredekerk. De dienst had al een vrolijk karakter omdat het Clustercombo haar medewerking verleende, maar werd wel heel bijzonder omdat deze mensen de moeite hadden genomen om zó hun medeleven aan ons te tonen vanwege onze aardbevingsproblemen. Toen dit bij de mededelingen werd genoemd was er spontaan applaus in de kerk als waardering.

Men had aangegeven dat ze niet kwamen om ‘aapjes te kijken’, maar graag de verhalen wilde horen.  Er bleef een grote groep gemeenteleden tijdens de koffie napraten. De delegatie had lekkere stroopwafels meegenomen.

Er was geen programma bedacht en ineens stelde Els Zwever voor (heel erg bedankt, Els) of het misschien leuk was om met dit mooie weer (eindelijk een dag met wat vorst en een heerlijk zonnetje!) de mensen een klein stukje van ons mooie Loppersum en natuurlijk de Petrus en Pauluskerk te laten zien. Dit voorstel viel in goede aarde bij zowel de gasten als bij een aantal eigen gemeenteleden.

We liepen de Burg. v.d. Munnikstraat in en Els vertelde daar het verhaal van de gevonden gouden muntstukken. En via de het afgebroken huis van Hogestraat 16, en de oude AH (voormalig modelslagerij de Haan) op nummer 4, liepen we de kerk binnen. Daar stond, ondertussen ingevlogen, Dick Stoter al op ons te wachten (ook jij heel erg bedankt, Dick). We konden hier nog rondkijken en vervolgenden daarna onze weg naar de Vredekerk.

Daar wachtten soep en broodjes op ons (Ad en Riet, Albert en Gerda, bedankt). Na een gezellige lunch, zongen we Lied 416: ‘Ga met God…..’, bedankten we de groep heel hartelijk voor haar medeleven, gaven we een zakje Olle Griezen (drop) mee voor onderweg, en wensten we elkaar het goede toe en misschien een weerzien.

En bij dit meeleven is het niet gebleven. Ook was er al eerder medeleven getoond uit een PKN gemeente uit Noord-Brabant, en kregen we berichten dat in kerken in Soest en Epe de inwoners van Groningen werden genoemd in de voorbeden en we ontvingen een kaart van PKN Rotterdam-Kralingen. Hoe bemoedigend!!

Regina Feitsma, scriba

Downloaden (PDF, Onbekend)

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Zie, God is mijn helper, de Heer is het die mijn leven draagt.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland