Minicommissie

De minicommissie werkt aan de afronding van de opdracht die zij van de gezamenlijke moderamina heeft gekregen.

De belangrijkste gesprekken zijn afgerond. Wat ons nog te doen staat is het op papier zetten van onze bevindingen en aanbevelingen. De planning is om dit schriftelijk verslag voor 1 juni af te ronden.

Mocht u tegen die tijd nog niets gezien hebben, mail dan even. Dat geldt ook voor alle andere vragen, suggesties of opmerkingen: minicommissie@outlook.com.

Natuurlijk kunt u ook een van de commissieleden aanklampen: Riet Bons, André van den Bor, Hijlco Feitsma, Gerda Flikkema, Ans Geertsema of Tjitse Mollema.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Beter het weinige dat een rechtvaardige heeft dan de rijkdom van talloze zondaars. De macht van de zondaars wordt gebroken, maar de HEER zal de rechtvaardigen steunen.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland