Minicommissie

De minicommissie werkt aan de afronding van de opdracht die zij van de gezamenlijke moderamina heeft gekregen.

De belangrijkste gesprekken zijn afgerond. Wat ons nog te doen staat is het op papier zetten van onze bevindingen en aanbevelingen. De planning is om dit schriftelijk verslag voor 1 juni af te ronden.

Mocht u tegen die tijd nog niets gezien hebben, mail dan even. Dat geldt ook voor alle andere vragen, suggesties of opmerkingen: minicommissie@outlook.com.

Natuurlijk kunt u ook een van de commissieleden aanklampen: Riet Bons, André van den Bor, Hijlco Feitsma, Gerda Flikkema, Ans Geertsema of Tjitse Mollema.

Nieuwsbrief Vredekerk

Bijbelvers van de dag

Proef en geniet de goedheid van de HEER, gelukkig de mens die bij Hem schuilt.

PKN Vredekerk Maarland