Monnikenwerk 2020

De voorlaatste keer las u in Op De Hoogte over Monnikenwerk 2020. Met hierin uitgebreide infor­matie over de deelnemers. In de zomerperiode hebben we op zes woensdagen tussen 17.00 en 20.00 uur een kijkje kunnen nemen in de kerken van: Loppersum, Eenum, Leermens, ’t Zandt en Westeremden, waar vijf verschillende kunstenaars overdag gewerkt hebben aan hun project. Verras­send was het om te zien hoe een ieder zich had la­ten inspireren door zijn/haar omgeving en wat dit allemaal tot resultaat had.

In de eerste plaats was de opkomst geweldig. Zo­veel mensen hebben de kerken bezocht en kwamen ook werkelijk uit alle windstreken.

Het was fijn om met de kunstenaars in gesprek te gaan over hun werk, wat hen bewoog, hun technie­ken en wat je ook maar wilde weten. Daarnaast was ook het resultaat verrassend!

In Loppersum maakte Roelof Hoving een groot schilderij van een gedeelte van het koor.

 

 

 

 

 

In Eenum zagen we hoe Lisette Durenkamp met een schepraam vermalen katoenstukjes omtoverde tot boekjes in de banken van de hele kerk.
In Leermens maakte Geert Schreuder schitterende tekeningen van details van de kerk.

In ’t Zandt hakte Anjet van Linge op het ritme van de oude getijden aan haar project, geïnspireerd door de wijdingskruisen in de kerk.

 

In Westeremden liet Josefien Alkema zich inspire­ren door oude getijdenboeken en gaf hier met prachtige technieken een heel eigen invulling aan.

Kortom, veel te zien en te beleven en veel om over na te denken hoe al deze mensen werkten als een monnik en zich lieten inspireren door onze prach­tige kerken. Ik zie uit naar Monnikenwerk 2021!

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Als iemand Gods tempel vernietigt, zal God hem vernietigen, want Gods tempel is heilig – en die tempel bent u zelf.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland