Toekomstige evenementen

 1. Kerkdienst Jacobuskerk

  27 september 09:30
 2. Kerkdienst Vredekerk

  27 september 09:30
 3. Kerkdienst Mariakerk Oosterwijtwerd

  27 september 19:00
 4. Kerkdienst Mariakerk ‘t Zandt

  4 oktober 09:30
 5. Kerkdienst Vredekerk

  4 oktober 09:30
 6. Kerkdienst Petrus & Pauluskerk

  11 oktober 09:30
 7. Kerkdienst Petrus & Pauluskerk

  11 oktober 19:00
 8. Kerkdienst Mariakerk ‘t Zandt

  18 oktober 09:30
 9. Kerkdienst Vredekerk

  18 oktober 09:30
 10. Kerkdienst Jacobuskerk

  25 oktober 09:30

Monnikenwerk 2020

Wat is Monnikenwerk?

In de sobere ruimte van een middeleeuwse kerk werken kunstenaars zes woensdagen aan hun Monnikenwerk-kunst, die soms raakt aan iets dat groter is dan wij. Aan het einde van de werkdag zijn bezoekers welkom om kerk en kunst te erva­ren. Dit is de derde editie en ook nu hopen de deelnemers samen met bezoekers te ontdekken waartoe de verstilde sacrale ruimte van een kerk uitnodigt.

Monnikenwerk vindt plaats op de woensdagen 15, 22 & 29 juli en 5, 12 & 19 augustus.

Ronde Noord loopt van Baflo, Den Andel, Saaxum­huizen en Eenrum naar Westernieland.

Ronde Oost bestaat uit Loppersum, Eenum, Leer­mens, Westeremden en ’t Zandt.

De kerken zijn geopend voor bezoek van 17.00 – 20.00 uur.

 
In de kerk van Loppersum vindt u: Roelof Hoving

Hij schilderde 10 jaar “en plein air” naast zijn baan als docent in de kunstvakken. Kenmerkend voor zijn werk zijn een stevige toets en een mo­numentale benadering. Bunkers, bruggen, fa­brieken en andere bouwwerken bieden hem hou­vast in het overwegend vlakke noordelijke land­schap. Rond 2016 legt hij zich in een oude fa­briekshal toe op de oude industriële ruimte; ver­halende wanden, ritmische dakconstructies en doorleefde vloeren. Wanneer hij zich al schilde­rend richt op het circa veertig meter lange raam­werk, waardoor gefilterd licht de ruimte binnen­valt, ontdekt hij de zeggingskracht van licht. Het raamwerk van licht is een terugkerend onder­werp en hij experimenteert met het thema wind.

 
In de kerk van Eenum vindt u: Lisette Durenkamp

Eind jaren negentig werd zij geraakt door de schoonheid van handgeschept papier. Gaandeweg ontdekte zij de veelzijdigheid van het materiaal, haar kracht en kwetsbaarheid. Eerst in het am­bacht, later in de kunst. In haar werk gaat het vaak om processen van verandering. Thema’s zijn ontstaan, vergaan en leegte. Ze raken aan het mysterie van het leven. Ze ziet het in het maken van papier en geeft er vorm aan in haar beeldend werk.

 
In de kerk van Leermens vindt u: Geert Schreuder

Hij is allereerst schilder van het landschap rond zijn woonplek. Met dynamische toetsen, hevige kleuren en druipende verfstreken, geeft hij de ele­menten van het landschap weer, lage horizonten, wolkenluchten, licht, sfeer en stemming schilde­rijen. Soms plaatst hij menselijke figuren, dieren of bouwwerken in het landschap. Zijn schilderijen in acryl- en olieverf, tonen steeds weer opnieuw hoe hij wordt geïnspireerd door zijn directe om­geving. Hij schildert niet alleen wat hij ziet, maar ook hoe het hem beweegt. De emotie die hij er­vaart is de aanleiding.

 
In de kerk van Westeremden vindt u: Josefien Al­kema

We kennen haar al van vorig jaar in Eenum. Daar werkte ze met materialen uit de natuur, waaron­der takjes, bladeren, stelen en bloemen. Hiermee maakt ze prachtige tekeningen, waarmee ze door diverse technieken prachtige werken tot stand brengt. Tijdens Monnikenwerk 2019 maakte ze een papiersculptuur. Door heel veel lagen oude tekeningen te verlijmen met elkaar en deze met een mesje schuin af te snijden, komen lagen te­voorschijn, met sporen van de tekeningen. Dit roept associaties op met bijvoorbeeld houtner­ven, stenen of reliëfkaarten.

 

In de kerk van ’t Zandt vindt u: Anjet van Linge

Beeldhouwer, luistert, houwt steen, is stil In haar beelden verkent ze ruimte; wanneer ontstaat er ruimte, wat omvat haar, wat beperkt of begrenst? Dit onderzoek vindt meestal plaats naar aanlei­ding van een vraag die haar bezig houdt. Heeft hoop een schaduwkant? Wat is het verhaal van het leven dat we niet kozen? Zijn er dan ook her­inneringen die je nooit had? Is de ziel een plek? Soms is er eerst de vraag, soms eerst een vorm in steen die pas gaandeweg vertelt waar het blijk­baar over gaat. Ze werkt hoofdzakelijk handmatig en zoekt daarin het contact met de steen als wijs materiaal. Het fysieke contact tussen beitel en steen, de verwoesting die nodig is om te creëren, de onherroepelijkheid van het werk en het hand­schrift dat de beitel op de steen achter laat, vor­men deel van het proces en zijn voor haar essenti­eel in haar werk. Het beeld dat zo langzaam ont­staat, nodigt haar keer op keer uit tot niet weten, tot stil zijn en kijken, zien wat er al is.

We hopen dat uw nieuwsgierigheid gewekt is door deze informatie en dat u allen een kijkje komt nemen op bovengenoemde data. Van harte welkom!

Jos Boven-Klungel

Nieuwsbrief Vredekerk

Bijbelvers van de dag

Schenk ons uw trouw, HEER, op u is al onze hoop gevestigd.